Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dołącz do nas

Jeśli wiesz czym się zajmujemy. Jeśli podoba Ci się to, co robimy. Jeśli chciałbyś przyłączyć się do naszych działań i bliskie są Ci nasze cele. Zapraszamy do członkostwa w naszym stowarzyszeniu, które bezpośrednio przyczynia się do poznania, promocji i ochrony dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego oraz kapitału ludzkiego obszaru 8 gmin Borów Niemodlińskich.

Członkostwo w Partnerstwie Borów Niemodlińskich jest otwarte dla organizacji pozarządowych i innych organizacji typu non-profit, gmin, domów kultury, biznesu, parafii ale także dla osób fizycznych. Jesteśmy partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego.

Nasze stowarzyszenie ma charakter apolityczny i nie jest związane z żadną partią polityczną.

Wypis ze statutu Partnerstwa Borów Niemodlińskich:

§ 10.
1. Członkiem zwyczajnym LGD może być:

1) osoba fizyczna która:

  • a) spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach,
  • b) złoży deklarację członkowską.

2) osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, która przedstawi
uchwałę organu stanowiącego, zawierającą:

  • a) deklarację przystąpienia do LGD,
  • b) wskazanie osoby reprezentującej osobę prawną w LGD.

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, prawna chcąca przekazać środki
finansowe, darowiznę rzeczową, majątkową lub inny rodzaj pomocy na rzecz
stowarzyszenia nie starając się o członkostwo zwyczajne. Członek wspierający wpłaca
środki finansowe, przekazuje darowiznę rzeczową, majątkową lub inny rodzaj pomocy na
rzecz stowarzyszenia lecz jest zwolniony ze składek członkowskich.


§ 11.
Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie
uchwały Zarządu LGD.


§ 12.
1. Członek zwyczajny LGD jest obowiązany:

1) propagować cele LGD i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji ,
2) przestrzegać postanowień Statutu,
3) opłacać składki członkowskie,
4) brać udział w Walnych Zebraniach Członków.


2. Członek zwyczajny LGD ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym do władz LGD (dop. Zarząd, Komisja Rewizyjna, Rada Decyzyjna),
2) składać Zarządowi LGD wnioski dotyczące działalności LGD,
3) brać udział w organizowanych przez LGD imprezach i uroczystościach


ZŁÓŻ DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ I DOŁĄCZ DO NAS:

PDFdeklaracja członkowska aktualna 1.pdf (114,83KB)

PDFRODO do deklarcji członkowskiej.pdf (778,75KB)
 

Wydrukuj, wypełnij, podpisz i odeślij na nasz adres. O przyjęciu w poczet stowarzyszenia zostaniesz powiadomiony niezwłocznie. Deklarację członkowską rozpatruje Zarząd Partnerstwa i to członkowie Zarządu, na swoim posiedzeniu (średnio 1 raz w miesiącu) podejmują decyzję o przyjęciu.

Ważne: Jeśli reprezentujesz stowarzyszenie, sprawdź swój własny statut i potwierdź, że cele Twojego stowarzyszenia są zbieżne z naszym.


SKŁADKI CZŁONKOWSKIE:


Lista członków PBN (stan na 31.12.2023 r., data publikacji: 02.02.2024 r.):
PDFlista członków na dzień 31.12.2023.pdf (220,31KB)

Lista członków PBN (stan na 31.07.2023 r., data publikacji: 21.08.2023 r.):
PDFLista członków PBN wg stanu na 31.07.2023.pdf (138,21KB)

Lista członków PBN (stan na 1.01.2023 r., data publikacji: 19.01.2023 r.):
PDFLista członków na dzień 01.01.2023.pdf (107,22KB)

Lista członków PBN (stan na 15.06.2021 r., data publikacji: 16/06/2021):
PDFLista członków Partnerstwa Borów Niemodlińskich 15.06.2021.pdf (270,76KB)

Lista członków PBN (stan na 24.05.2021 r., data publikacji: 24/05/2021):
PDFlista członków maj 2021.pdf (270,77KB)

Lista członków PBN (stan na 1 styczeń 2020 r., data publikacji: 21/01/2020):
PDFLISTA członków styczeń 2020.pdf (145,41KB)

Lista członków PBN (stan na 1 stycznia 2018 r., data publikacji: 3/01/2018):
PDFWykaz członków na 01.01.2018r..pdf (367,42KB)

Lista członków PBN (stan na 9 grudzień 2016 r., data publikacji: 9/12/2016):
PDFLista członków PBN, stan na 09.12.2016.pdf (303,41KB)

Lista członków PBN (stan na lipiec 2016 r.):
PDFlista członków PBN- stan na lipiec 2016.pdf (82,94KB)


Klauzula informacyjna – przyjmowanie członków do stowarzyszenia

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych Członków PBN jest Partnerstwo Borów Niemodlińskich, Rynek 52, 49-100 Niemodlin.
2. Dane osobowe członków PBN przetwarzane będą w celach statutowych Partnerstwa Borów Niemodlińskich.
3. Członkowie PBN posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest wymagane w celu realizacji przyjęcia w poczet członków PBN.

Zgoda na publikację danych na stronie dla członków Stowarzyszenia

1. Każdemu przysługuje prawo wyrażenia bądź nie wyrażenia zgody na publikowanie swoich danych osobowych (imię i nazwisko) przez Partnerstwo Borów Niemodlińskich na stronie internetowej www.boryniemodlinskie.pl