×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Nabór do Rady Decyzyjnej

Zarząd Partnerstwa Borów Niemodlińskich
ogłasza przyjmowanie kandydatów na członków Rady Decyzyjnej
w związku z koniecznością przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Decyzyjnej przed upływem kadencji 2016-2020
 

1. Informacje ogólne.
Rada Decyzyjna Partnerstwa Borów Niemodlińskich składa się z 9 osób. Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji do dofinansowania oraz ustalanie kwoty wsparcia dla operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Gmin Borów Niemodlińskich do roku 2023 (LSR). Szczegóły dotyczące pracy Rady Decyzyjnej znajdują się na stronie internetowej http://boryniemodlinskie.pl/473/503/organy-partnerstwa-borow-niemodlinskich.html
Obecna kadencja Rady Decyzyjnej rozpoczęła się w grudniu 2016 r. i potrwa 4 lata tj. do grudnia 2020 r.
W styczniu i lutym 2019 r. otrzymaliśmy rezygnacje 3 członków Rady Decyzyjnej z dalszej pracy: Katarzyny Gołębiowskiej- Jarek, Bernadety Lisson-Pastwa oraz Andrzeja Miśta.
W związku z tym konieczne jest przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady, tak aby spełniała wymagania określone w umowie na wdrażanie LSR , tj.

2. Kandydaci do Rady Decyzyjnej
O wybór do Rady Decyzyjnej może ubiegać się członek Partnerstwa Borów Niemodlińskich ( w przypadku osób prawnych- osoba reprezentująca członka), który:

3. Składanie zgłoszeń do Rady
Kandydaturę do Rady należy zgłosić na załączonym formularzu do 29 marca 2019 r. do biura Partnerstwa Borów Niemodlińskich, Rynek 52, 49-100 Niemodlin

DOCXzałącznik - formularz zgłoszeniowy.docx (148,15KB)