×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

XXII Walne Zebranie Członków PBN

Zarząd Partnerstwa Borów Niemodlińskich uprzejmie zaprasza na XXII Walne Zebranie Członków, które odbędzie się we wtorek 18.09.2018 r. o godzinie 18:00 (drugi termin 18:15) w siedzibie Partnerstwa Borów Niemodlińskich, Rynek 52.   

Głównym tematem zebrania będzie rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej z poprzedniego Walnego Zebrania Członków, w sprawie zmiany wysokości składek członkowskich:


Porządek zebrania:

1. Przywitanie.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz protokolanta.

3. Przedstawienie i przegłosowanie porządku Zebrania.
4. Dyskusja nad wysokością składek członkowskich w Partnerstwie Borów Niemodlińskich

5. Głosowanie nad uchwałami:
- uchwała w sprawie ustalenia wysokości składki dla JST (gmin) obowiązującej od 2019 r.
- uchwała w sprawie ustalenia wysokości składek dla członków z wyłączeniem JST (gmin), obowiązującej od 2019 r.
6. Wolne wnioski, zapytania, dyskusja.
7. Zakończenie zebrania.

Osobą uprawnioną do głosowania jest przedstawiciel figurujący na liście członków stowarzyszenia (osoba reprezentująca dany podmiot, bądź posiadająca stosowne pełnomocnictwo). W załączeniu wzór upoważnienia na zebranie oraz materiały będące przedmiotem przewidzianej dyskusji.

ZAŁĄCZNIKI: