×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Zapraszamy na koncert

Dzięki wsparciu finansowemu Darczyńców i otwartości wielu osób zapraszamy na „Koncert muzyki źródeł z Borów Niemodlińskich”. Spotkanie z żywą muzyką naszego regionu, na którym najstarsze, polskojęzyczne pieśni z terenu parafii Racławiczki (gm. Strzeleczki) zaprezentuje p. Iwona Wylęgała z Zespołem Śpiewu Tradycyjnego „Niezłe ziółka”.

Koncert, na który zapraszamy, odbędzie się w siedzibie naszego stowarzyszenia w Niemodlinie (Rynek 52), 16 września 2018 roku (niedziela), o godzinie 17:00. Serdecznie zapraszamy na wspólne muzyczne popołudnie i wczesny wieczór.


O projekcie

„Już?”- pyta po polsku Paulina Popiołek z Dziedzic na Opolszczyźnie.
„Ja!”- odpowiada Paul Schmidt, 45- letni nauczyciel gimnazjalny z Berlina.

Jest lipiec 1913 roku. Na stole Pauliny Popiołek stoi fonograf, przywieziony przez berlińskiego badacza. Za chwilę pani Popiołek zacznie śpiewać:

 „Prawda mi mamiczka powiadali,
Kiedy mie na rączki piastowali,
Iż nie banã wojaczkã, jyno banã siodłaczkã,
Tak mówili.”

Paul Schmidt zapisze słowa i melodię piosenki na woskowym wałku, realizując badania nad zachodniosłowiańską pieśnią ludową w Smolarni, Racławiczkach i Dziedzicach (dzisiejsza gmina Strzeleczki). Wybrany obszar nie był przypadkowy, należał bowiem do głównych ośrodków języka polskiego na Śląsku. Język polski zachował się tu wyjątkowo długo, o czym zaświadczają pieśni ludowe, nagrane właśnie w 1913 roku przez Paula Schmidta. Doceniając unikatowość zastanego zjawiska, a jednocześnie przewidując, że ta sama technika, która wkrótce tę melodyjność utrwali, ową melodyjność bezpowrotnie zmieni, Schmidt rozpoczął nagrania fonografem. Dzięki oryginalnym, woskowym, 32 wałkom fonografu, możemy po ponad wieku, usłyszeć głos pani Popiołek, ale również: Sacher, Lubczyk, Rogusch, Worczak, Pachotto czy Apostel. W sumie 23 przekazy wokalne, 2 wokalno-instrumentalne i 16 instrumentalnych z zaledwie trzech wymienianych miejscowości dzisiejszej gminy Strzeleczki. Dziś uchodzą one za najstarsze zachowane, polskojęzyczne nagrania muzyki ludowej na Śląsku.

Jeszcze tego samego 1913 roku Schmidt opuszcza parafię Racławiczki i wraca do Berlina. W maju 1914 roku przekazuje swoje nagrania tamtejszemu Archiwum Fonograficznemu. Tu zostaną zinwentaryzowane i opisane jako „Schmidt Schlesien 1913”. Cały zbiór szczęśliwie przetrwał I wojnę światową. Po II wojnie trafił do Leningradu (dziś Petersburg) i na kilka lat ślad, a raczej słuch, o nich zaginął. W latach 50. XX wieku, po wykonaniu duplikatów, kolekcja wróciła do Berlina, gdzie została zdigitalizowana i gdzie do dziś znajdują się - w stanie bardzo dobrym - oryginały.

Dzięki płycie „Polskie pieśni ludowe na Śląsku Opolskim przez Paula Schmidta w 1913 r. na fonograf zebrane”, nagranej przez Polską Akademię Nauk w 2017 roku, dowiadujemy się, że na wałkach były zarówno ballady i pieśni jak i modlitwy czy solowe gry na piszczałce. Płyta zawiera w sumie 43 utwory. Wszystkie sprzed 105 lat. Wszystkie z Dziedzic, Racławiczek i Smolarni.

Po 105 latach chcemy przywrócić głos z Dziedzic, Racławiczek i Smolarni, poprzez organizację godzinnego koncertu Iwony Wylęgały z zespołem, który zajmuje się śpiewem tradycyjnym. Repertuar obejmie odśpiewanie wybranych najstarszych zachowanych polskojęzycznych pieśni Opolszczyzny.


Jak to zrobimy? 
Mamy oryginalne nagrania z 1913 roku na płycie wydanej przez PAN w 2017.
Mamy transkrypcję słów pieśni i ludzi, którzy zajmują się śpiewem tradycyjnym naszego regionu.

Jak brzmi to co chcemy odtworzyć podczas koncertu? 
Spontaniczna próbka TUTAJ
Zapraszamy do wspólnego słuchania muzyki ludowej, a przede wszystkim do jej wspólnego śpiewania :) I dziękujemy za wsparcie finansowe organizacji koncertu.