×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Po spotkaniu grantowym

W czwartek, 12.07.2018 roku, w siedzibie Partnerstwa Borów Niemodlińskich odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące projektów parasolowych (grantowych) w programie Leader. W zamierzeniach projekt parasolowy ma składać się z 10 mniejszych projektów (grantów po 10 000 zł) realizowanych w pierwszej kolejności przez Stowarzyszenia i osoby fizyczne ale także (do 20% puli) przez podmioty publiczne jak Gminy czy Ośrodki Kultury. Projekty te odbywać się będą w formule dotacji (nie refundacji) a umowy i realizacja nastąpi w latach 2019-2020 bezpośrednio z LGD (podobnie jak Działaj lokalnie). W tych szczególnych projektach decydujące znaczenie ma pomysł oraz kontakt z Lokalną Grupą Działania. Aby wypracować model współpracy, przedyskutować pomysły i ustalić, który z nich może być wspólną ideą owych 10 projektów, organizujemy dwa czwartkowe spotkania. Pierwsze z nich (12.07.2018 r.) cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Uczestnicy reprezentowali 12 organizacji z niemal wszystkich gmin Borów Niemodlińskich. Serdecznie dziękujemy za aktywny udział i świetna atmosferę współpracy.

Kolejne spotkanie (dla tych, którzy są zdecydowani na złożenie wniosku) odbędzie się 2/08/2018 roku o godz. 16:30. Spotkanie będzie kontynuacją z lipca a jego celem będzie praca z formularzem wniosku oraz określenie kolejnych kroków działania.


Materiały ze spotkania:

PDFKryteria wyboru projektów grantowych.pdf (88,11KB)
PDFPrezentacja.pdf (316,90KB)