×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Nabór tekstów do Rocznika

Warunki przyjmowania teksów (wyciąg):

 1. Partnerstwo Borów Niemodlińskich, organizator i wydawca, ogłasza nabór tekstów do „Rocznika Borów Niemodlińskich. 2018-2019”, zwanego dalej ”Rocznikiem”
 2. Celem naboru jest zgromadzenie materiałów, które posłużą do wydania jednego „Rocznika...” na lata 2018-2019
 3. Partnerstwo Borów Niemodlińskich przyjmuje teksty w języku polskim. Autor zobowiązuje się dostarczyć artykuł, który jest wynikiem samodzielnej pracy i nie był wcześniej publikowany (bez względu na język, w Polsce lub zagranicą). Praca musi mieć charakter oryginalny, stanowić ważny wkład w rozpoznawanie i upowszechnianie wiedzy dotyczącej historii, przyrody, kultury i zycia społecznego mikroregionu Borów Niemodlińskich, obejmującego 8 gmin: Biała, Dąbrowa, Komprachcice, Łambinowice, Niemodlin, Prószków, Strzeleczki, Tułowice.
 4. W naborze może wziąć udział każdy pełnoletni zainteresowany. Nie ma wymogu zamieszkiwania przez autora na terenie Borów Niemodlińskich.
 5. Teksty składane do naboru powinny wpisywać się w co najmniej jeden dział „Rocznika...”:
  - Z krainy lasów i stawów
  - Tak kiedyś bywało (tradycje i zwyczaje)
  - Z życia wioski (historie wsi i miasteczek Borów Niemodlińskich)
  - Borowe perełki- zabytki znane i nieznane
  - Legendy i podania
  - Wycieczki i spacery
  - Na ścieżkach historii (jubileusze, uroczystości historyczne obchodzone w ubiegłych latach)
  - Ludzie lasu (wybitne postacie w życiu wsi, regionu)
  - Przyroda Borów Niemodlińskich
   
 6. Składający tekst oświadcza, że jest jego autorem; jeśli w powstaniu tekstu wzięły udział inne osoby, ich udział musi być wyraźnie zaznaczony. Partnerstwo Borów Niemodlińskich informuje, że wykrycie przypadków tzw. ghostwritingu, guest authorship, autoplagiatów czy plagiatów spowoduje odrzucenie tekstu.
 7. Każdy zainteresowany może zgłosić dowolną liczbę tekstów do „Rocznika...”
 8. Wymagania tekstowe:
  - minimalnie 1, maksymalnie 6 stron formatu A4
  - czcionka Times NewRoman, 12 pkt.
  - interlinia 1,0
  - marginesy standardowe, tekst w jednej kolumnie
  - niejustowane
  - format plików elektronicznych: odt, rtf, doc, docx
  - dopuszcza się załączanie plików graficznych (zdjęć) ale nie są one wliczane do wymaganej objętości tekstu pod warunkiem, że zdjęcia mają min. 200 DPI rozdzielczości
 9. Prace w formie drukowanej i (łącznie) elektronicznej (na płycie CD lub mailowo) należy złożyć pocztą lub osobiście w biurze organizatora naboru tj. Partnerstwo Borów Niemodlińskich, Rynek 52, 49-100 Niemodlin do 1 sierpnia 2018 r. Do każdego tekstu należy załączyć odrębny formularz zgłoszeniowy, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

ODTWarunki konkursu i przyjecia tekstów 2018-2019.odt (139,22KB)
PDFWarunki konkursu i przyjecia tekstów 2018-2019.pdf (145,13KB)