×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Szkolenie dla biznesu

Wszystkich Wnioskodawców, którzy są już w trakcie oceny wniosków lub podpisali umowy dofinansowania (nie dotyczy premii na rozpoczynanie działalności!), zarówno Parafie, Urzędy Gmin jak i Przedsiębiorców, którzy w ramach dofinansowania będą rozwijać działalność, zapraszamy na szkolenie z zakresu przeprowadzania postępowań ofertowych na zakupy w ramach projektów (obsługa Portalu Ogłoszeń ARiMR).


Każdy Wnioskodawca, który przystąpi do realizacji projektu, zobowiązany będzie do stosowania tzw. zasady konkurencyjności. W największej ogólności zasada ta opiera się na tym, by przy wyborze produktu czy usługi, którą chcemy zakupić, rozpoznać rynek i umożliwić każdemu zainteresowanemu zaproponowanie swojej oferty i wybranie oferty najatrakcyjniejszej. Dla umożliwienia zaistnienia takiej konkurencyjności Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przygotowała specjalny portal, na którym realizujący projekty z dotacją będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności jeśli zadanie przekracza 20 000,00 zł netto.

Od dnia uruchomienia portalu ofertowego, zamieszczenie zapytania ofertowego jest jedynym sposobem pozyskania wykonawcy/dostawcy. Oznacza to, że dotychczasowy tryb wysyłania trzech zapytań ofertowych do wybranych wykonawców/dostawców, zostaje zastąpiony publikacją zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR.

Warsztat odbędzie się 27.02.2018 roku, o godz. 16:00 (2,5 h) w siedzibie Partnerstwa Borów Niemodlińskich, Rynek 52, Niemodlin. Prowadzenie warsztatu: Joanna Gach.

Zgłoszenia na warsztat można dokonywać telefonicznie: 77 4606 351 lub mailowo:

S E R D E C Z N I E  Z A P R A S Z A M Y