×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Aktualizacja Lokalnej Strategii

Zarząd Partnerstwa Borów Niemodlińskich zaprasza do udziału w aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju gmin Borów Niemodlińskich do roku 2023.
Aktualizacja z inicjatywy Zarządu obejmuje :
1. Zmianę danych dotyczących siedziby LGD oraz obszaru LSR w związku z powiększeniem Opola w 2017,
2. Zmianę zapisów dokumentu (brzmienia zakresu operacji), w nawiązaniu do zmiany przepisów prawnych dotyczących wdrażania LSR,
3. Zmianę regulaminów dotyczących oceny i wyboru operacji w ramach LSR, w tym kryteriów wyboru operacji, m.in. w związku ze zmianą przepisów dotyczących wdrażania LSR, złożonych wniosków o zmianę kryteriów, rekomendacji w zakresie kart oceny operacji,
4. Zmianę podziału środków na przedsięwzięcia w kolejnych latach wdrażania LSR, w związku ze zgłaszanym przez potencjalnych wnioskodawców zapotrzebowaniem (Plan działania).

Uwagi do proponowanych zmian i treści zapisów dokumentu przyjmujemy do 20 lutego 2018 r. na załączonym formularzu uwag.


Załączniki :
1. Informacja o aktualizacji LSR
PDFInformacja o aktualizacji LSR.pdf (713,08KB)
2. Lokalna Strategia Rozwoju – aktualizacja styczeń 2018
PDFLokalna Strategia Rozwoju - aktualizacja styczeń 2018.pdf (1,90MB)
3. Kryteria oceny i wyboru operacji
PDFKryteria oceny i wyboru operacji.pdf (248,38KB)
4. Plan działania
PDFPlan działania.pdf (431,27KB)
5. Formularz uwag pdf
PDFFormularz uwag.pdf (351,59KB)
6. Formularz uwag docx
DOCXFormularz uwag.docx (82,88KB)