×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Szukamy pracownika

Zarząd Partnerstwa Borów Niemodlińskich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista do spraw doradztwa i projektów Lokalnej Strategii Rozwoju, z uwzględnieniem projektów grantowych oraz projektów współpracy.

Osoby zainteresowane pracą prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych zawierających:
1. Życiorys- CV, ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia rekrutacji.
2. Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe:

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wiedzę z zakresu: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w szczególności ustaw i rozporządzeń związanych z wdrażaniem Lokalnych Strategii Rozwoju- znajomość zasad przyznawania i wypłaty pomocy na operacje współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, (w przypadku gdy kandydat nie posiada certyfikatów i dyplomów z przedmiotowego zakresu możliwe jest dołączenie oświadczenia o posiadaniu wiedzy).
4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie
 


Dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do biura Partnerstwa Borów Niemodlińskich, Rynek 52, 49-100 Niemodlin, do 12 lutego 2018 r. do godziny 15.30.

W przypadku dokumentów wysyłanych pocztą decyduje data wpływu do biura. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do biura po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
Termin rozpoczęcia pracy: marzec 2018 r.

PDFOgłoszenie o naborze pracownika 2018.pdf (622,37KB)