×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Ankieta dla mieszkańców

W ramach przygotowania do oceny dotychczasowego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju gmin Borów Niemodlińskich została opracowana anonimowa ankieta, zgodnie z wytycznymi Podręcznika monitoringu i ewaluacji Lokalnych Strategii Rozwoju wydanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zapraszamy do włączenia się w ocenę satysfakcji z miejsca zamieszkania. Swój głos możecie Państwo wyrazić poprzez wypełnienie poniższej ankiety. Jej wyniki zostaną podane do wiadomości na stronie www.boryniemodlinskie.pl do końca marca 2018 r. W wypadku pytań prosimy o tel. pod nr 77 4606 351 lub mail


Link do ankiety
https://goo.gl/forms/RZCQDMbraoaBnhnt1