×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Wykorzystanie środków z naborów

Przedstawiamy stan wykorzystania środków w ramach LSR BN do roku 2013 r. (stan na listopad 2017 r.)

 

Zakres projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

Dostępna pula środków

Liczba wybranych wniosków

Kwota wniosków wybranych

Kwota pozostała do wykorzystania

1

Podejmowanie działalności gospodarczej

900000,0

8,0

480000,0

420000,0

2

Rozwijanie działalności gospodarczej

3150000,00

12,0

3047685,0

102315,0

3

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

1900000,0

8,0

0,0

0,0

4

Promowanie obszaru, w tym produktów i usług lokalnych

720000,0

0,0

351512,0

368488,0

5

Rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej

1110000,0

0,0

0,0

1034959,0

6

Wzmocnienie kapitału społecznego, podnoszenie wiedzy w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

120000,0

0,0

0,0

120000,0

7

Projekty grantowe

200000,0

0,0

0,0

200000,0

Razem

8100000,0

31,0

5854238,0

2245762,0