×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

XX Walne Zebranie Członków

Szanowni Państwo,

Zarząd Partnerstwa Borów Niemodlińskich uprzejmie zaprasza na XX Walne Zebranie Członków, które odbędzie się we wtorek 27 czerwca 2017 r. o godzinie 17.00 w świetlicy wiejskiej w Chrzelicach, gm. Biała (Chrzelice 93, 48-220 Łącznik – wskazówki dojazdu w załączeniu). 

Porządek zebrania:

1. Przywitanie.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz protokolanta.

3. Przedstawienie i przegłosowanie porządku Zebrania.

4. Prezentacja sprawozdania za rok 2016, dyskusja

-   informacja Komisji Rewizyjnej
-   podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
-   podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku z 2016r. na cele statutowe

5. Informacja o przebiegu prac Rady Decyzyjnej w ramach pierwszych naborów wniosków.

6. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany lokalnych kryteriów oceny.

7. Dyskusja nad zmianami w statucie w zakresie liczby członków zarządu ze stałej liczy 8 osób na wariantową od 5 do 8 osób oraz wprowadzenie zapisów umożliwiających wykreślenie członka zarządu za nieobecności na posiedzeniach zarządu i nie uczestnictwo w pracach.

8. Wybory uzupełniające do Zarządu, w związku z rezygnacją 2 osób (Aneta Lissy-Kluczny i Jarosław Gawlik)  bądź Przeprowadzenie głosowania w sprawie zmiany statutu.

9. Wolne wnioski, zapytania, dyskusja.

10. Zakończenie zebrania.

Osobą uprawnioną do głosowania jest przedstawiciel figurujący na liście członków stowarzyszenia (osoba reprezentująca dany podmiot, bądź posiadająca stosowne pełnomocnictwo). W załączeniu wzór upoważnienia na zebranie.

w imieniu Zarządu
Joanna Słodkowska-Mędrecka
zastępca prezesa
 


Załączniki:
1. Sprawozdanie za 2016

PDFSprawozdanie finansowe 2016.pdf (1,12MB)

2. Wniosek o zmianę kryteriów

PDFWniosek o zmianę kryteriów oceny.pdf (346,58KB)

3. Wskazówki dojazdu

PDFDojazd do świetlicy w Chrzelicach.pdf (286,68KB)

4. Wzór upoważnienia

DOCWzór upoważnienia.doc (25,50KB)

5. Lista członków wg gmin – stan na 16.06.2017

PDFLista członków wg gmin.pdf (295,17KB)

6. Program zebrania

PDFProgram Walnego Zebrania.pdf (601,56KB)