×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

I posiedzenie nowe dla naborów bieżących 5-10/2017

I posiedzenie nowe dla naborów bieżących od 5/2017 do 10/2017

Na podstawie § 6 pkt. 2 Regulaminu pracy Rady Decyzyjnej Partnerstwa Borów Niemodlińskich zwołuję posiedzenie Rady do oceny wniosków, złożonych w odpowiedzi na ogłoszenia o naborach nr 5/2017, 6/2017, 7/2017, 8/2017, 9/2017, 10/2017 w dniach od 8 maja do 31 maja 2017 r.

Posiedzenie Rady Decyzyjnej odbędzie się w dniach od 5 czerwca do 14 lipca 2017 r. W tym czasie każdy członek Rady powinien zapoznać się ze złożonymi projektami i poddać je ocenie. Z projektami można zapoznać się w siedzibie Partnerstwa Borów Niemodlińskich w Niemodlinie, ul. Rynek 52. Głosowanie nad zatwierdzeniem listy rankingowej wniosków złożonych w ramach ww. naborów odbędzie się 11 lipca br. (wtorek) o godzinie 14.00. 


Jednocześnie na podstawie § 6 pkt. 5 Regulaminu pracy Rady Decyzyjnej Partnerstwa Borów Niemodlińskich wyznaczam na protokolanta panią Bernadetę Lison Pastwę oraz na Sekretarzy -  panią Katarzynę Byrę oraz Radosława Dolipskiego.

 Z poważaniem

Helena Wojtasik

Zastępca Przewodniczącego Rady Decyzyjnej