×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Ponowna ocena wniosków w naborach 1-4/2017

Na podstawie § 6 pkt. 2 Regulaminu pracy Rady Decyzyjnej Partnerstwa Borów Niemodlińskich zwołuję posiedzenie Rady do ponownej oceny wniosków, złożonych w odpowiedzi na ogłoszenia o naborach nr 1/2017, 2/2017, 3/2017.
Ponowna ocena  dotyczy 5 operacji – dotyczy posiedzenia Rady LGD-023/1/2017. Posiedzenie Rady Decyzyjnej odbędzie się w dniach od 05.06.2017 do 26.06.2017 r. W tym czasie każdy członek Rady powinien zapoznać się ze dokumentami otrzymanymi od Zarządu Województwa Opolskiego i ponownie poddać ocenie operacje w zakresie kryteriów uwzględnionych przez Zarząd Województwa Opolskiego.  Z dokumentami można zapoznać się w siedzibie Partnerstwa Borów Niemodlińskich w Niemodlinie, ul. Rynek 52. Głosowanie nad podjęciem uchwał w sprawie ponownej oceny  odbędzie się 26.06.2017 o godzinie 17.00


Jednocześnie na podstawie § 6 pkt. 5 Regulaminu pracy Rady Decyzyjnej Partnerstwa Borów Niemodlińskich informuję, że w ramach posiedzenia protokolantem jest Andrzej Miśta, natomiast sekretarzami Victoria Mueller i Agnieszka Pienio.

Z poważaniem

Zygmunt Knura                            
Przewodniczący Rady Decyzyjnej