×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Zasady doradztwa

„To ludzie i pomysły, a nie pieniądze, są duszą LEADERa”

Zasady prowadzenia doradztwa w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w podejściu LEADER w Partnerstwie Borów Niemodlińskich (PBN)

Doradztwo prowadzone jest bezpłatnie przez pracowników biura PBN.  Zatrudnienie pracowników finansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014-2020) w ramach Poddziałania 19.4. Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

Zakres prowadzonego doradztwa:


WAŻNE: Doradztwo nie obejmuje wypełniania w imieniu i za wnioskodawcę dokumentacji aplikacyjnej ani dokumentów rozliczeniowych uzyskanego dofinansowania czy świadczenia pomocy prawnej.


Sposób prowadzenia doradztwa:

Ewidencja prowadzonego doradztwa:

PBN zobowiązane jest prowadzić Rejestr doradztwa. W związku z tym pracownik biura będzie wymagał od potencjalnego wnioskodawcy podania danych umożliwiających identyfikację oraz dokonanie wpisu
w Rejestrze.

Doradztwo dotyczące konkretnego wniosku:


Doradztwo dotyczące przekazywania ogólnych informacji związanych z ubieganiem się o dofinansowanie jest w miarę możliwości odnotowane przez pracownika w Rejestrze doradztwa – udzielanie informacji . Potencjalni wnioskodawcy mają możliwość podać adres poczty elektronicznej, na który biuro będzie wysyłać informacje związane z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju.

Ocena skuteczności prowadzonego doradztwa:
 
Osoby korzystające z doradztwa mogą być proszone o ocenę jakości prowadzonego doradztwa poprzez wypełnienie anonimowej ankiety.

https://forms.gle/YH3ZsNJ1gA3yM91w7


Dane kontaktowe do biura:

Partnerstwo Borów Niemodlińskich
Rynek 52, 49-100 Niemodlin
www.boryniemodlinskie.pl
www.facebook.com/partnerstwo.borowniemodlinskich

Dane kontaktowe do pracowników prowadzących doradztwo:
 

 

„Wspieramy aktywność zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju, udzielamy wskazówek, ale nikogo nie wyręczamy!!!  Pomysły, inicjatywa i działanie muszą podchodzić od mieszkańców.”

Prosimy pamiętać :