×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Posiedzenie Rady Decyzyjnej

Na podstawie § 6 pkt. 2 Regulaminu pracy Rady Decyzyjnej Partnerstwa Borów Niemodlińskich zwołuję posiedzenie Rady do oceny wniosków, złożonych w odpowiedzi na ogłoszenia o naborach nr 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017 w dniach od 20 lutego do 10 marca
2017r.


Posiedzenie Rady Decyzyjnej odbędzie się w dniach od 17 do 22 marca br. W tym czasie każdy członek Rady powinien zapoznać się ze złożonymi projektami i poddać je ocenie. Z projektami można zapoznać się w siedzibie Partnerstwa Borów Niemodlińskich w Niemodlinie, ul. Rynek 52. Głosowanie nad zatwierdzeniem listy rankingowej wniosków złożonych w ramach ww. naborów odbędzie się 22 marca br. (środa) o godzinie 14.00. Jednocześnie na podstawie § 6 pkt. 5 Regulaminu pracy Rady Decyzyjnej Partnerstwa Borów Niemodlińskich wyznaczam na protokolanta pana Andrzeja Miśtę oraz na Sekretarzy- panią Agnieszkę Pienio oraz panią Victorię Mueller.

Z poważaniem
Zygmunt Knura- Przewodniczący Rady Decyzyjnej