×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Zjawiska świetlne jako znaki

Zjawiska świetlne jako znaki początku i końca II wojny światowej

[Robert Hellfeier, Smolarnia]

Szkic znaku krzyża na niebie z 1945 roku.jpeg "Znaki zwiastujące początek oraz koniec II wojny światowej – czy takowe miały miejsce? Okazuje się, że w pamięci starszych mieszkańców po dzień dzisiejszy istnieją relacje mówiące o tym, iż tak właśnie było. Na ponad rok przed wybuchem tej wojny, w styczniu 1938 r., miało miejsce zjawisko zorzy polarnej, które można było zaobserwować w całej Europie, nawet z tak daleko wysuniętego punktu na południe kontynentu jak Gibraltar, które to zjawisko nazywane było później m.in. „kurtyną ognia”.

Obserwowali je również mieszkańcy wiosek przylegających do południowego skraju Borów Niemodlińskich. Na przestrzeni kolejnych lat, zjawisko to i jego domniemany wpływ na wybuch II wojny światowej, utkwiło w pamięci większości rozmówców tak bardzo, że jego wystąpienie datują oni na rok 1939, choć faktycznie miało ono miejsce w 1938 roku.

Drugie ze zjawisk, które miało z kolei świadczyć o zbliżającym się końcu II wojny światowej wystąpiło 24 stycznia 1945 r. Był to tzw. słup świetlny, który w lokalnej kronice opisany został pod nazwą krzyża chrystusowego (Christuskreuz). Zjawisko to w istniejących współcześnie przekazach ustnych miało być znakiem zbliżającego się końca wojny: Abo pokōj, abo wojna dali – my jeszcze tak wszyscy padali (Albo pokój, albo wojna będzie trwać dalej – tak żeśmy wszyscy jeszcze powiedzieli) – jak relacjonowała jedna z mieszkanek Smolarni (gm. Strzeleczki)"