×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Podsumowanie Działaj lokalnie

Partnerstwo Borów Niemodlińskich wspólnie z Partnerami dofinansowuje w ramach konkursu ok. 8 projektów lokalnych rocznie. Wsparcie wynosi do 6.000 zł. Warunkiem powodzenia projektu jest pozyskanie partnerów oraz wkładu własnego, który uzupełni dotację przekazaną przez Akademię Rozwoju Filantropii.

W latach 2013–2016 (4 edycje konkursów) wspólnie z Darczyńcami przekazaliśmy 38 dotacji o ogólnej sumie 210 210,13 zł na projekty których łączna wartość, wliczając wkład własny organizacji i grup nieformalnych wyniosła 523 779,53 zł.

Wartość zrealizowanych projektów i przyznanych grantów "Działaj lokalnie" w l. 2013-2016

Wartośc projektów DL 2013-2016.jpeg


Nasi Darczyńcy:

DZIĘKUJEMY!


Jak wesprzeć nasze działania:

http://boryniemodlinskie.pl/19/9/zostan-darczynca.html