×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Jak składać wniosek o dofinansowanie?

Przed nami pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie do działań w zakresie ochrony zabytków i dziedzictwa przyrodniczego (w lutym 2017 r.) oraz na dofinansowanie uruchomienia i rozwijania działalności gospodarczej (w kwietniu 2017 r.) na terenie 8 gmin Borów Niemodlińskich: Biała, Dąbrowa, Komprachcice, Łambinowice, Niemodlin, Prószków, Strzeleczki i Tułowice. Przedstawimy Państwu jak wygląda procedura składania wniosków oraz ich ocena.

scheamt naboru.jpeg
 


Wnioski składane są tylko i wyłącznie w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków. Takie oficjalne ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie Partnerstwa Borów Niemodlińskich, www.boryniemodlinskie.pl.

W ogłoszeniu określony będzie termin składania wniosków (od 14 do 60 dni), sposób składania wniosków (gdzie, jak i do kiedy), dostępne limity środków, obowiązujące formularze wniosków, kryteria oceny wniosków oraz wskaźniki. Rozpoczęcie przyjmowania wniosków będzie miało miejsce po 2 tyg. od dnia, w którym ukaże się oficjalne ogłoszenie o naborze.

Zainteresowani pobierają formularze wniosków (wersje edytowalne) z ogłoszenia, wypełniają je a następnie drukują 2 egz. Do każdego egzemplarza Wnioskodawca przygotowuje kserokopie załączników. Gotowe wnioski+załączniki należy spiąć, a do jednego kompletu należy załączyć również wniosek w wersji elektronicznej, np. na płycie CD.

Gotowe 2 komplety wniosku (z załącznikami) składa się bezpośrednio do biura Partnerstwa Borów Niemodlińskich, Rynek 52 w Niemodlinie, maksymalnie do ostatniego dnia określonego w ogłoszeniu. Nie ma możliwości przesyłania wniosków pocztą czy kurierem. Podczas składania wniosku należy również przedstawić oryginał załączników, w celu potwierdzenia ich kopii za zgodność z oryginałem. Oryginały pozostają u Wnioskodawców.
 


Od ostatniego dnia składania wniosków, Partnerstwo Borów Niemodlińskich (PBN) ma 45 dni na ocenę wniosków, które wpłynęły w terminie. Do oceny wniosków został powołany specjalny organ zwany Radą Decyzyjną. Jest to 9 osobowe ciało wybrane podczas Walnego Zebrania Członków PBN w grudniu 2016 roku. Rada Decyzyjna składa się z członków PBN, którzy uzyskali największą liczbę głosów oraz posiadają niezbędne kompetencje do przeprowadzenia oceny. Ocena odbywa się pod kątem formalnym jak również pod kątem spełniania kryteriów oceny, określonych w ogłoszeniu. Na podstawie oceny wniosków sporządzana jest lista rankingowa, w której wnioski uszeregowane są malejąco, rozpoczynając od tych z największą liczbą punktów. Przy każdym wniosku zostanie określone czy otrzyma dofinansowanie do wyczerpania limitu środków w danym naborze. Każdy wnioskodawca otrzyma stosowną uchwałę i informację o wynikach oceny swojego wniosku. Od uchwały służy wnioskodawcy protest, składany za pośrednictwem PBN do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.

Po zakończonej ocenie (maksymalnie 45 dni) Partnerstwo Borów Niemodlińskich przekazuje wybrane do dofinansowania wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu. Urząd ma 3 miesiące na weryfikację oceny PBN oraz ocenę własną.
 


Po pozytywnej ocenie wniosków w PBN (45 dni) i w Urzędzie Marszałkowskim (3 miesiące), Wnioskodawca otrzymuje zaproszenie do podpisania umowy. Umowa ta jest gwarancją otrzymania środków finansowanych na realizację projektu. Od dnia podpisania umowy można już projekt realizować.