×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Działaj lokalnie w Ciepielowicach

Stowarzyszenie "Nasze Ciepielowice", powstałe z grupy nieformalnej, która zawiązała się przy okazji pierwszego w Ciepielowicach projektu DL, zakończyło projekt "Przyroda wokół nas". Były więc wycieczki rowerowe, sprzątanie miejscowego parku, poznawanie gatunków drzew i krzewów, sprzątanie alei dębów i nowe nasadzenia kasztanowców i bzów przy wjeździe do ciepielowickiego pałacu. Opracowano mapę przyrodniczą Ciepielowic i zamówiono tablice gatunkowe. Zgodnie z tą mapą mieszkańcy zamontowali zaimpregnowane słupki i przymocowali tablice oraz drewniane ptaszki. Projekt zakończył się spotkaniem podsumowującym wszystkie działania i wręczeniem zebranym opublikowanej mapy przyrodniczej Ciepielowic.

Zrealizowany projekt przyniósł mieszkańcom Ciepielowic bardzo wiele korzyści. Uczestnicy spotkań edukacyjnych zdobyli wiedzę o walorach przyrodniczych Ciepielowic i mogą o nich opowiadać innym. We wsi pojawiły się tablice informacyjne, z których mieszkańcy dowiadują się jakie gatunki drzew i krzewów rosną w Ciepielowicach i jak je rozpoznawać. Publikacja mapy przyrodniczej poświęconej Ciepielowicom bardzo pozytywnie wpłynęła na poczucie lokalnej tożsamości. Odkrywanie drewnianych ptaszków w miejscach wskazanych na mapie jest dodatkową atrakcją dla najmłodszych. Posadzone kasztanowce oraz lilaki poprawiły estetykę terenu przypałacowego w centrum miejscowości.


Wszystkie działania zrealizowane w ramach projektu "Przyroda wokół nas" podkreśliły obecność i rolę przyrody w krajobrazie wiejskim. Udało się zwiększyć świadomość przyrodniczą mieszkańców Ciepielowic i zainicjować proces budowania poczucia odpowiedzialności za przyrodę w swoim najbliższym otoczeniu.

Gratulujemy Stowarzyszeniu pięknego projektu, a wszystkich zapraszamy do Ciepielowic i do galerii zdjęciowej.