×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Ochrona drzew a nowelizacja ustawy

"Wiele osób, które doceniają obecność drzew w naszym otoczeniu, jest zbulwersowanych nowelizacją ustawy o ochronie przyrody, ograniczającą w drastyczny sposób możliwości ich ochrony przez organy władzy i społeczności. Zmiana ustawy nie oznacza likwidacji wszystkich prawnych mechanizmów ochrony drzew. Nadal są one chronione w oparciu o odrębne przepisy, jak np.:

▶ w stosunku do pomników przyrody,

▶ na terenach wpisanych do rejestru zabytków,

▶ na obszarze chronionego krajobrazu, na podstawie art.24 ust.1 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody, zgodnie z którym zabrania się „likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych […]" w przypadku gdy został ten zakaz wprowadzony przez sejmik województwa, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego na obszarze chronionego krajobrazu"

http://aleje.org.pl/…/promujemy-al…/624-zmiany-w-prawie-2017

Zakazy takie zostały wprowadzone na terenie m.in. Borów Niemodlińskich uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego, nr XX/228/2016 z dn. 27/09/2016 r., par. 3 ust 1 pkt 3)

Aktualną granicę Obszaru Chronionego Krajobrazu znajdziecie Państwo pod linkiem:
http://maps.opolskie.pl/ogis/light.aspx?gpw=e2705d8e-ec2a-4799-8ba8-28a3c97c4cb6