×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Szukamy nowego pracownika

Zarząd Partnerstwa Borów Niemodlińskich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista do spraw doradztwa i projektów Lokalnej Strategii Rozwoju, wg opisu stanowiska pracy w załączniku.


Osoby zainteresowane pracą prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych zawierających:
1. Życiorys- CV
2. Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe:
minimum rok stanowisku związanym oceną wniosków o przyznanie pomocy współfinansowanych z UE lub minimum rok na stanowisku związanym z przygotowywaniem wniosków o przyznanie pomocy współfinansowanych z UE,
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wiedzę z zakresu : Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w szczególności ustaw i rozporządzeń związanych z wdrażaniem Lokalnych Strategii Rozwoju- znajomość zasad przyznawania i wypłaty pomocy na operacje współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, (w przypadku gdy kandydat nie posiada certyfikatów i dyplomów z przedmiotowego zakresu możliwe jest dołączenie oświadczenia o posiadaniu wiedzy).
4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie
Dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do biura Partnerstwa Borów Niemodlińskich, Rynek 52, 49-100 Niemodlin, do 17 stycznia 2017r. do godziny 15.30.

W przypadku dokumentów wysyłanych pocztą decyduje data wpływu do biura. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do biura po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.


Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która będzie składać się z rozmowy z komisją oraz przygotowania zadania sprawdzającego dodatkowe umiejętności, kompetencje kandydatów i dodatkowe wymagania (podane w opisie stanowiska).
Termin rozpoczęcia pracy: 1 luty 2017 r.

PDFOgłoszenie doradca- dobry.pdf (555,38KB)