×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Koszty bieżące i aktywizacja

Operacja "Koszty bieżące i aktywizacja" będzie realizowana w siedzibie Partnerstwa Borów Niemodlińskich, na obszarze wdrażania LSR oraz innych miejscach określonych w Planie Komunikacji lub Planie szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura PBN
Operacja zostanie zrealizowana w terminie do dnia 31 marca 2023 r.
Realizacja operacji obejmuje:
1) realizację LSR;
2) bieżące funkcjonowanie lokalnej grupy działania (zwanej LGD), zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD, w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR;
3) zatrudnienie pracowników w określonym przepisami rozporządzenia wymiarze i ponoszenie kosztów ich zatrudnienia przez Beneficjenta;
4) aktywizację mieszkańców i innych podmiotów z obszaru objętego LSR związaną z realizacją LSR;
5) zapewnienie wsparcia dla potencjalnych beneficjentów w opracowaniu projektów, przygotowaniu wniosków i realizacji projektów, w szczególności prowadzenie przez Beneficjenta doradztwa na rzecz potencjalnych beneficjentów LSR

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 24 lit. b, umowy nr 00009-6933-UM0810007/15 z dnia 29 kwietnia 2016 r. między Samorządem Województwa Opolskiego a Partnerstwem Borów Niemodlińskich przedstawiamy "aktualne zestawienia rzeczowo-finansowe z realizowanych przez LGD operacji oraz informacje o sposobie wykorzystania środków finansowych, o których mowa w § 4 ust. 3" w/w umowy:


PDFWykorzystanie środków na realizację operacji w ramach poddziałania 31_12_2023.pdf (246,34KB)
 

PDFWykorzystanie środków na realizację operacji w ramach poddziałania 31_12_2022.pdf (239,90KB)
 

PDFWykorzystanie środków na realizację operacji w ramach poddziałania 31_12_2021.pdf (238,55KB)
 

PDFWykorzystanie środków PROW na funkcjonowanie LGD, stan na 31.12.2020.pdf (213,33KB)
 

PDFWykorzystanie środków PROW na funkcjonowanie LGD PBN na 31.12.2019.pdf (158,80KB)
 

PDFWykorzystanie środków PROW Funkcjonowanie LGD PBN na 31.12.2018.pdf (155,45KB)
 

PDFWykorzystanie-srodkow-prow-funkcjonowanie-lgd-pbn-stan-na-31.12. 2017.pdf (391,52KB)
 

PDFWykorzystanie środków PROW Funkcjonowanie LGD PBN. Stan na 31.12.2016.pdf (137,58KB)
 

PDFWykorzystanie środków PROW Funkcjonowanie LGD PBN, stan na 30.11.2016.pdf (179,50KB)