×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Koszty bieżące i aktywizacja

Operacja "Koszty bieżące i aktywizacja" będzie realizowana w siedzibie Partnerstwa Borów Niemodlińskich, na obszarze wdrażania LSR oraz innych miejscach określonych w Planie Komunikacji lub Planie szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura PBN
Operacja zostanie zrealizowana w terminie do dnia 31 marca 2023 r.
Realizacja operacji obejmuje:
1) realizację LSR;
2) bieżące funkcjonowanie lokalnej grupy działania (zwanej LGD), zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD, w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR;
3) zatrudnienie pracowników w określonym przepisami rozporządzenia wymiarze i ponoszenie kosztów ich zatrudnienia przez Beneficjenta;
4) aktywizację mieszkańców i innych podmiotów z obszaru objętego LSR związaną z realizacją LSR;
5) zapewnienie wsparcia dla potencjalnych beneficjentów w opracowaniu projektów, przygotowaniu wniosków i realizacji projektów, w szczególności prowadzenie przez Beneficjenta doradztwa na rzecz potencjalnych beneficjentów LSR

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 24 lit. b, umowy nr 00009-6933-UM0810007/15 z dnia 29 kwietnia 2016 r. między Samorządem Województwa Opolskiego a Partnerstwem Borów Niemodlińskich przedstawiamy "aktualne zestawienia rzeczowo-finansowe z realizowanych przez LGD operacji oraz informacje o sposobie wykorzystania środków finansowych, o których mowa w § 4 ust. 3" w/w umowy:


PDFWykorzystanie środków na realizację operacji w ramach poddziałania 31_12_2021.pdf
 

PDFWykorzystanie środków PROW na funkcjonowanie LGD, stan na 31.12.2020.pdf
 

PDFWykorzystanie środków PROW na funkcjonowanie LGD PBN na 31.12.2019.pdf
 

PDFWykorzystanie środków PROW Funkcjonowanie LGD PBN na 31.12.2018.pdf
 

PDFWykorzystanie-srodkow-prow-funkcjonowanie-lgd-pbn-stan-na-31.12. 2017.pdf
 

PDFWykorzystanie środków PROW Funkcjonowanie LGD PBN. Stan na 31.12.2016.pdf
 

PDFWykorzystanie środków PROW Funkcjonowanie LGD PBN, stan na 30.11.2016.pdf