×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Złoty Sokół 2016 dla Partnerstwa

Wieczorem, 10 listopada 2016 r., w Ośrodku Kultury w Niemodlinie, Partnerstwo Borów Niemodlińskich otrzymało statuetkę Złotego Sokoła. Od 9 lat wyróżnienie to przyznawane jest dla firm, instytucji oraz osób, które w szczególny sposób wyróżniły się aktywnością społeczną, działalnością charytatywną, zawodową lub promocją na rzecz gminy Niemodlin. To wielkie wyróżnienie dla naszego stowarzyszenia, dla zasad i wartości, którymi kierujemy się w codziennej działalności. Dziękujemy gorąco.

Z wystąpienia naszej Prezes, Jadwigi Wójciak:
"Korzystając z okazji głosu chcę zwrócić uwagę na dwie sprawy istotne dla rzeczywistości w jakiej działa Partnerstwo Borów Niemodlińskich.
Pierwszą z nich jest nasza wspólna odpowiedzialność za szeroko pojęte Bory Niemodlińskie, za stan środowiska, za krajobraz, za bioróżnorodność obszaru. Statuetka sokoła, który kiedyś występował tu licznie, o czym świadczy herb Niemodlina a przestał występować na obszarze Borów ze względu na działalność człowieka, jest niejako dowodem na to, że te przyroda nie jest nam dana na zawsze, że trzeba o nią dbać, a nie tylko z niej korzystać. Pamiętajmy o zrównoważonym rozwoju, żebyśmy mogli czerpać z dziedzictwa przyrodniczego jak najdłużej, i żeby było one stale obecne, a nie tylko wspominane w postaci obrazów, rzeźb czy statuetek jak Złoty Sokół .
Drugim tematem na który chcę zwrócić uwagę jest działalność organizacji pozarządowych w Polsce. Każda z nas, bo Partnerstwo jest jedną z organizacji, w swoim codziennym działaniu ponosi odpowiedzialność materialną i finansową za powierzone mienie czy zdania. Ale co znacznie ważniejsze ponosi odpowiedzialność społeczną. Bez zapracowania na zaufanie mieszkańców organizacje nie są w stanie funkcjonować, bo tylko zaufanie procentuje w postaci zaangażowania w działalność stowarzyszeń czy fundacji. To zaufanie w Polsce budowane jest od ponad 25 lat: ciężką pracą członków i pracowników, zaangażowaniem wykraczającym poza godziny pracy i zakres obowiązków, współpracą z wolontariuszami, rozliczaniem i wykazywaniem każdej złotówki. Zaufanie ma to do siebie, że jest kruche, i o ile ciężko i długo się je wypracowuje, o tyle łatwo je utracić, bardzo często niezasłużenie i krzywdząco: bo ktoś coś słyszał, bo ktoś powiedział coś, czego nie sprawdził, bo w Wiadomościach przecież mówili… Reprezentuję jedną z organizacji pozarządowych, akurat na tyle szczęśliwą dziś, że nagrodzoną Złotym Sokołem, który jest dowodem uznania mieszkańców dla działań stowarzyszenia. Dbajmy o stowarzyszenia, poznawajmy ich działalność, angażujmy się w działania organizacji pozarządowych. Mamy prawo do zrzeszania się, do wolontariatu, do pomagania, do robienia rzeczy, które uznajemy za pożyteczne.
W imieniu własnym oraz obecnych razem ze mną członków zarządu Partnerstwa, Joanny Słodkowskiej Mędreckiej i Mariusza Nieckarza dziękuję za otrzymane wyróżnienie i gratuluję pozostałym nominowanym."
Złoty Sokół 2016.jpeg