×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Wyniki Działaj lokalnie 2016-2

Popołudniem, 10 sierpnia 2016 roku w siedzibie Partnerstwa Borów Niemodlińskich w Niemodlinie, odbyło się posiedzenie komisji oceniajacej projekty dodatkowego naboru "Działaj lokalnie" edycja 2016. Spośród 9 wniosków jakie wpłynęły do Partnerstwa Borów Niemodlińskich, po długiej dyskusji, Komisja zdecydowała o przyznaniu dwóch grantów, na projekty:

1. "Przyroda wokół nas", Stowarzyszenie Nasze Ciepielowice, gm. Dąbrowa- 6 000,00 zł

2. "Zielona Gostomia- nasze dobre miejsce", Stowarzyszenie Odnowa Wsi Gostomia, gm. Biała- 5 979,00 zł

Gratulujemy laureatom a wszystkim serdecznie dziękujemy za złożenie wniosków.

W toku posiedzenia Komisja przygotowała też rekomendacje i zgłosiła uwagi, które pomogą przy ogłaszaniu kolejnych naborów Działaj lokalnie:

1. Wnioskodawcy w naborze 2016 pod ścieżkę tematyczną "Działaj lokalnie. Naturalnie", bardzo często przyporządkowywali projekty związane z prowadzeniem tylko i wyłacznie nasadzeń krzewów czy drzew ozdobnych na wsiach i zagospodarowaniem centrów wsi, placów zabaw itp.

Partnerstwo Borów Niemodlińskich ogłaszając ścieżkę tematyczną "Działaj lokalnie. Naturalnie", pragnie zwrócić uwagę na projekty szeroko związane z ekologią, recyklingiem, ochroną przyrody, edukacją ekologiczną. Przykładem takich projektów w poprzednich edycjach była np. ochrona miętusa w Ścinawie Niemodlińskiej, budowa domków dla pszczół w Naroku, ochrona i edukacja dzieci w zakresie biologii i życia szczeżui w Chróścinie. Zachęcamy wnioskodawców do szukania nowych inspiracji na projekty przyrodnicze i unikania sztucznego "podciągania" projektów zagospodarowania wsi czy związanych tylko i wyłącznie z samymi nasadzeniami krzewów ozdobnych na wsi pod projekty przyrodnicze.

2. Dla Wnioskodawców często dużym wyzwaniem jest trafne określenie problemów na wsi i rzeczywistych potrzeb społeczności w swoich miejscowościach.

3. Kilka projektów złożonych było ponownie (z poprzedniej edycji) i mimo uwag zgłoszonych do projektu przez oceniających, projekt został złożony w niezmienionej formie (lub minimalnie zmieniony).

Celem programu "Działaj lokalnie" jest również wzajemna edukacja. Liczymy, że uwagi Komisji będa pomocne w przygotowywaniu coraz lepszych projektów. Dlatego też w Generatorze poza oceną punktową, do każdego wniosku otrzymujecie Państwo uwagi pisemne (plusy i minusy projektu), które maja Wam pomóc w kolejnych projektach.

4. W naborach 2015 i 2016 projektów młodzieżowych (składanych bądź realizowanych przez młodzież) było bardzo niewiele.

5. Przed nowym naborem wniosków w roku 2017, Partnerstwo Borów Niemodlińskich, w każdej gminie objętem programem Działaj lokalnie, zorganizuje cykl szkoleń w zakresie szukania inspiracji oraz określania co tak naprawdę jest problemem na wsi i w jaki sposób planowany projekt może go rozwiązać.

Planujemy również przeprowadzić cykl spotkań z młodzieżą gimnazjalną i szkół średnich w gminach Borów Niemodlińskich.

Następny konkurs "Działaj lokalnie" w kwietniu 2017 roku.