×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Premie na rozpoczynanie działałności gosp. (operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej)- dotacja 80 000 zł

W przypadku podejmowania działalności gospodarczej maksymalna kwota wsparcia wynosi 80 000 zł, a pomoc przyznawana jest w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych w postaci ryczałtu.

Projekty na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Przedsięwzięć I, II i III LSR > http://boryniemodlinskie.pl/573/502/nasze-cele-i-misja.html) na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:


WNIOSKODAWCY i zakres podejmowanej działalności w Przedsięwzięciu I (Przedsiębiorczość):

Aktualne PKD (akceptacja 3.01.2022 r., publikacja: 10.01.2022 r.), które kwalifikują się do wsparcia:
Wykaz kodów PKD - Przedsięwzięcie 1 - od 08.12.2021, akceptacja UMWO 03.01.2022.pdf


Archiwalne kody PKD:
(stan: 27.11.2020 r., publikacja: 3.12.2020 r:)
Wykaz kodów PKD - Przedsięwzięcie 1- od 06.11.2020, akceptacja UMWO 27.11.2020.pdf

(stan: 22.06.2018 r., publikacja: 25.06.2018 r.)
wykaz kodów PKD - Przedsięwzięcie 1- aktualizacja 22.06.2018.pdf
(stan: marzec 2017 r., publikacja: 16.03.2017 r.)
PKD przedsięwzięcie 1- aktualizacja 13.03.2017 r..pdf
(stan: luty 2017 r., publikacja: 21.02.2017 r.)
Przedsięwzięcie 1 luty 2017.pdf


WNIOSKODAWCY i zakres podejmowanej działalności w Przedsięwzięciu II (Pokolenia):

Aktualne PKD (akceptacja 27.11.2020 r., publikacja: 3.12.2020 r.), które kwalifikują się do wsparcia:
Wykaz kodów PKD - Przedsięwzięcie 2 - od 06.11.2020, akceptacja UMWO 27.11.2020.pdf


Archiwalne kody PKD:

(stan: 22.06.2018 r., publikacja: 25.06.2018 r.)
wykaz kodów PKD - Przedsięwzięcie 2- aktualizacja 22.06.2018.pdf

(stan: marzec 2017 r., publikacja: 16.03.2017 r.)
PKD przedsięwzięcie 2- aktualizacja 13.03.2017 r..pdf

(stan: luty 2017 r., publikacja: 21.02.2017 r.)
PKD- Przedsiewziecie 2.pdf


WNIOSKODAWCY i zakres podejmowanej działalności w Przedsięwzięciu III (Turystyka):

Aktualne PKD (akceptacja 27.11.2020 r., publikacja: 3.12.2020 r.), które kwalifikują się do wsparcia:
Wykaz kodów PKD - Przedsięwzięcie 3 - od 06.11.2020, akceptacja UMWO 27.11.2020.pdf


Archiwalne kody PKD:
(stan: 22.06.2018 r., publikacja: 25.06.2018 r.)
wykaz kodów PKD - Przedsięwzięcie 3- aktualizacja 22.06.2018.pdf

(stan: marzec 2017 r., publikacja: 16.03.2017 r.)
PKD Przedsięwzięcie 3- aktualizacja 13.03.2017 r..pdf
(stan: luty 2017 r., publikacja: 21.02.2017 r.)
PKD- Przedsiewziecie 3.pdf


 

O dofinansowanie na rozpoczynanie działalności gospodarczej może ubiegać się:

Osoba fizyczna, której:

Ponadto:

Pomoc jest przyznawana podmiotowi spełniającemu warunki, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, jeżeli: