×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Formularze i instrukcje

AKTUALNE, OBOWIĄZUJĄCE FORMULARZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA, UMÓW I WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ WRAZ Z INSTRUKCJAMI SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Aktualny link (od 1.09.2021):

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-premie

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3


Link archiwalny:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html


https://www.gov.pl/web/arimr/wniosek-o-wpis-do-ewidencji-producentow2

http://www.mf.gov.pl/administracja-podatkowa/dzialalnosc/interpretacje-podatkowe/interpretacje-indywidualne

http://boryniemodlinskie.pl/891/559/ochrona-danych-osobowych-w-pbn.html

https://www.gov.pl/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy


I. Duże projekty Leader- (rozwój biznesu, dziedzictwo kulturowe, kapitał ludzki), minimalna wartość całego projektu musi wynosić 50 000 zł
(Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej)

PDFIsnstrukcja wypełniania wniosku -IW_WoPP_19_2_I_W_1z.pdf (1,19MB)
PDFWoPP_19_2_1z.pdf (773,03KB)
XLSXWoPP_19_2_1z.xlsx (270,25KB)

DOCXBiznesplan- BP_1z.docx (84,59KB)
PDFBiznesplan- BP_1z.pdf (758,97KB)

W trakcie wypełniania Bizesplanu być może macie Państwo problemy z wypełnianiem i samodzielnym obliczaniem wartości w następujących tabelach:

IX.1. Prognoza poziomu cen i wielkości sprzedaży

IX.2. Rachunek zysków i strat

IX.3. Zaktualizowana wartość netto

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała pomoc w postaci samoprzeliczających się tabel. Przeliczenia z tabel można wpisywać następnie do Biznesplanu. Tabele do pobrania pod linkiem:

http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/BP_inne.xlsx

PDFOswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa.pdf (504,01KB)
XLSXOswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa.xlsx (173,93KB)
PDFZasady_wypelniania_oswiadczenia_o_wielkosci_przedsiebiorstwa.pdf (884,58KB)

PDFumowa_I.pdf (838,42KB)
PDFUmowa- zal_1_u_I.pdf (120,58KB)
PDFUmowa- zal_2_u_I.pdf (179,64KB)
PDFUmowa- zal_3_u_I.pdf (380,14KB)
PDFUmowa- zal_4_u_I.pdf (376,03KB)
PDFUmowa- zal_5_u_I.pdf (500,43KB)

PDFInstrukcja wypełniania wniosku o płatność- IWoP_19_2_I_W_1z.pdf (1,29MB)
PDFWniosek o płatność- WoP_19_2_I_W__1z.pdf (615,88KB)
XLSXWniosek o płatność- WoP_19_2_I_W__1z.xlsx (157,14KB)
 

II. Premie na rozpoczynanie działałności gosp. (operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej)- dotacja do 60 000 zł (Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej)

PDFIsntrukcja do wniosku- IW_WoPP_19_2_P_1_z.pdf (662,71KB)
PDFWniosek- WoPP_19.2_P_1z.pdf (447,83KB)
XLSXWniosek- WoPP_19.2_P_1z.xlsx (167,83KB)

DOCXBiznesplan- BP_P_1z.docx (84,22KB)
PDFBiznesplan- BP_P_1z.pdf (759,12KB)

W trakcie wypełniania Bizesplanu być może macie Państwo problemy z wypełnianiem i samodzielnym obliczaniem wartości w następujących tabelach:

IX.1. Prognoza poziomu cen i wielkości sprzedaży

IX.2. Rachunek zysków i strat

IX.3. Zaktualizowana wartość netto

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała pomoc w postaci samoprzeliczających się tabel. Przeliczenia z tabel można wpisywać następnie do Biznesplanu. Tabele do pobrania pod linkiem:

http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/BP_premie_a.xlsx

PDFUmowa- umowa_II.pdf (732,11KB)
PDFUmowa- zal_2_II.pdf (179,99KB)

PDFInstrukcja do wniosku o płatność- IW_WoP_19_2_P_1z.pdf (1,09MB)
PDFWniosek o płatność- WoP_19_2_P_1z.pdf (441,02KB)
XLSXWniosek o płatność- WoP_19_2_P_1z.xlsx (112,83KB)
 

III. Projekty grantowe (małe projekty Leader, niebiznesowe, prospołeczne)- minimalna wartość projektu musi wynosić 5 000 zł a maksymalna 50 000 zł (Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych)

W tej chwili trwają prace nad aktualizacją formularzy do wniosków grantowych.


Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570)

Nowelizacja rozporządzenia j/w z 25 sierpnia 2016 r.