×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Bory Niemodlińskie w Naturze 2000

W dniu 7 lipca 2016 roku wspólnie z p. Pawłem Kisielem z Dolnośląskiego Ruchu Ochrony Przyrody z Wrocławia, uczestniczyliśmy w II posiedzeniu grupy roboczej- Zespołu Lokalnej Współpracy dla obszaru Natura 2000 Bory Niemodlińskie. W trakcie spotkań omawiane są przedmioty ochrony w Borach Niemodlińskich, granice obszaru Natura 2000 oraz wskazania działań ochronnych. Podczas ostatniego spotkania przekazaliśmy nowe informacje dotyczące populacji kumaka w stawach Borów Niemodlińskich (co pozwoli na jego pełniejszą ochronę) oraz podjęliśmy dyskusję dotyczącą poszerzenia obszaru chronionego Natura 2000 Bory Niemodlińskie m.in. o łąki wokół Borów (Szydłów, Ligota Tułowicka, Sowin, Przechód, Wierzbie, Korfantów, Ligota Prószkowska, Rzymkowice). Rozmowy dotyczyły również populacji wydry, powodującej znaczne straty w rybostanie, i traszki w stawach BN oraz siedlisk objętych ochroną (np. torfowiska, bory bagienne czy grądy).
Celem wnioskowanego przez nas powiększenia obszaru Natura 2000 jest nadanie rzece Ścinawie Niemodlińskiej rangi naturalnej osi obszaru. Ostatnie spotkanie zespołu już w sierpniu 2016 r.