×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Co robimy?

logo DROP.jpeg

W roku 2014 PBN zrealizowało projekt ochrony parasolowych gatunków ptaków i motyli którego celem jest próba odtworzenia i zachowania najcenniejszych wilgotnych łąk Borów Niemodlińskich, w tym także przywrócenia ich istnienia w świadomości mieszkańców, niegdysiejszych użytkowników tych siedlisk. Projekt realizowany był we współpracy z Dolnośląskim Ruchem Ochrony Przyrody (2 botaników, 2 ornitologów, herpetolog i entomolog). Zadaniem przyrodników było wykonanie przeglądu przyrodniczego (screeningu) 16 łąk wokół Borów Niemodlińskich. Wspólną cechą wszystkich łąk jest ich lokalizacja w dolinach cieków wodnych lub w zagłębieniach podtorofionych.


Lokalizacja łąk objętych projektem "Derkacz"

KLIKNIJ NA MAPĘ:

łąki lokalizacja mapa.jpeg

Po zakończeniu screeningu, od maja do sierpnia 2014 r. na wszystkich łąkach przeprowadzona została inwentaryzacja siedliskowa, ornitologiczna (w tym nocna inwentaryzacja derkacza) i entomologiczna. W wyniku prac terenowych wybrane zostany 4 łąki, które wymagały najpilniej zabiegów ochronnych. Na tych 4 łąkach wykonane zostały dodatkowe badania ornitologiczne metodą transektową. Prace na tym etapie polegały na uzyskaniu zgody właścicieli dwóch łąk (rejon Korfantowa-Rączki i Wierzbia w gm. Łambinowice) na przeprowadzenie na nich zabiegów czynnej ochrony przyrody. Na łąkach wykonano prace rekultywacyjne tj. karczunek samosiewów drzew i krzewów oraz wykoszenie, przeprowadzone poza okresem lęgowym ptaków (wrzesień-październik 2014 r.).


RAPORT KOŃCOWY PROJEKTU (kliknij):

raport końcowy.jpeg

 

 

 

 

Łąki Wierzbia przed i po koszeniu.jpeg Łąki Korfantowa-przed i po koszeniu.jpeg