×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Posiedzenie Zarządu PBN i poszerzenie Natury 2000

W ostatni dzień czerwca (30.06.2016 r.) w Niemodlinie odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Partnerstwa Borów Niemodlińskich. W trakcie posiedzenia członkowie Zarządu dyskutowali nt. korekty i uzupełnień do procedur, którymi PBN będzie się kierowało przy ocenie i wyborze projektów do dofinansowania od 2017 roku. Zarząd przyjął także do realizacji od roku 2017 programu "Aleje Borów Niemodlińskich", zgodnie z którym corocznie do roku 2023 na obszarze gmin BN zostanie założona lub odtworzona jedna aleja. Łącznie, zgodnie z programem, wyznaczonych zostało 9 miejsc do przeprowadzenia zadrzewień. Wkrótce więcej szczegółów.

Kolejnym punktem posiedzenia było przedstawienie zakresu prac czynnych na łąkach derkaczowych w BN, które juz niebawem będziemy kosić m.in w ramach darowizn celowych na ten cel (w tym srodków 1% OPP).

Dyskutowalismy rówież nt. obszaru Natura 2000 Bory Niemodlińskie. Zarząd przyjąl stanowisko-wniosek o poszerzeniu obszaru o lokalizacje cenne przyrodniczo, które nie zostały uwzglednione w pierwotnym projekcie granic naturowych. W pismie o poszerzenie granic czytamy:

"Obecnie obszar Natura 2000 Bory Niemodlińskie składa się z wielu powierzchni niepołączonych z sobą, które chronią wybrane siedliska przyrodnicze oraz pojedyncze stanowiska gatunków zwierząt. Nie stanowią one spójnego obszaru, wiele z siedlisk i gatunków jest niedoreprezentowanych. Na etapie delimitacji obszaru Natura 2000 Bory Niemodlińskie, nie zapewniono jego integralności a wiele cennych przyrodniczo lokalizacji zostało pominiętych w ogóle. (...) Na bazie przeprowadzonej inwentaryzacji proponujemy poszerzyć granice obszaru o najcenniejsze przyrodniczo powierzchnie, obecnie znajdujące się poza ochroną Natury 2000. Osią obszaru powinna stać się rzeka Ścinawa Niemodlińska. Ochroną powinny zostać objęte również najcenniejsze kompleksy łąk świeżych (kod 6510) i zmiennowilgotnych (6410), które obecnie w obszarze Natura 2000 reprezentowane są przez słabo wykształcone łąki. Najważniejsze jest włączenie do obszaru Natura 2000 kompleksu łąkowego Rączka, Rutki, Łąk Sowińskich, Łąk Prószkowskich i Łąk Szyryka. Włączenie tych łąk do obszaru Natura 2000 dałoby możliwość ochrony również trzech gatunków motyli umieszczonych w II załączniku Dyrektywy Siedliskowej: modraszka telejusa, modraszka nausitousa oraz czerwończyka nieparka, reprezentowanych na poszerzonym obszarze na wielu silnych stanowiskach".

Pełna tresć pisma:

PDFWniosek o poszerzenie obszaru Natura 2000 BN.pdf (7,21MB)

Wsród pozostałych tematów zaprezentowano przygotowania i przebieg prac dodatkowego naboru "Działaj lokalnie" 2016, sprawy lokalowe biura oraz dystrybucję "Kalendarza BN" na rok 2016 i przebieg przyjmowania tekstów do "Kalendarza" na rok 2017.

Posiedzenie Zarządu poprzedziła wizyta na Zamku w Niemodlinie, gdzie na zaproszenie przedstawicieli włascicieli obiektu, dyskutowalismy o możliwosciach współpracy.