×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

6. Zakres wsparcia

Zakres wsparcia dla poszczególnych beneficjentów lub grantobiorców uwzględnia obowiązujące przepisy prawa (w szczególności Rozporządzenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020), oraz doświadczenie LGD we wdrażaniu strategii w okresie 2007-2013.
 

            W ramach przedsięwzięć przewidzianych w niniejszej LSR ustalono następujący zakres wsparcia: