×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

4. Innowacyjność

Jednym z przyjętych kryteriów wyboru operacji jest innowacyjność. Dla potrzeb niniejszej LSR przyjęto definicję opartą o określenie innowacji wg. „Financial Times”. W odniesieniu do operacji przewidzianych w LSR innowacja oznacza wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej. Jako minimalny wymóg zaistnienia innowacji przyjmuje się by produkt, proces lub metoda były nowe lub znacząco udoskonalone dla obszaru gmin. Produkty, procesy i metody mogą być opracowane na obszarze LGD jako pierwsze, lub przyswojone dla obszaru od podmiotów i obszarów zewnętrznych. Opisanie innowacyjności będzie zadaniem wnioskodawcy, oceniany będzie brak lub istnienie innowacji.