×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

2. Cel ogólny

Informacje i wnioski zebrane w ramach diagnozy i przeprowadzonej analizy SWOT doprowadziły do  wyodrębnienia celu ogólnego, którym jest Zwiększenie poziomu satysfakcji z miejsca zamieszkania i pracy w Borach Niemodlińskich.
            Realizacja celu odbywać się będzie w ramach działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020) w ramach przewidzianych dla strategii opracowanych i realizowanych z udziałem społeczności lokalnej działanie LEADER tj. realizacji LSR w ramach ogłaszania konkursów przez LGD, realizacji konkursów grantowych i ewentualnych operacji własnych (19.3), realizacji projektów współpracy oraz działań związanych z funkcjonowaniem LGD (koszty bieżące-  19.7  i animacja 19.8).
Osiągnięcie celu ogólnego będzie mierzone wskaźnikiem  oddziaływania:
Wskaźnik oddziaływania
O1- wzrost liczby osób deklarujących satysfakcję z miejsca zamieszkania (mierzony przez LGD w ramach badań zlecanych firmom zewnętrznym)Informacje i wnioski zebrane w ramach diagnozy i przeprowadzonej analizy SWOT doprowadziły do  wyodrębnienia celu ogólnego, którym jest Zwiększenie poziomu satysfakcji z miejsca zamieszkania i pracy w Borach Niemodlińskich.
            Realizacja celu odbywać się będzie w ramach działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020) w ramach przewidzianych dla strategii opracowanych i realizowanych z udziałem społeczności lokalnej działanie LEADER tj. realizacji LSR w ramach ogłaszania konkursów przez LGD, realizacji konkursów grantowych i ewentualnych operacji własnych (19.3), realizacji projektów współpracy oraz działań związanych z funkcjonowaniem LGD (koszty bieżące-  19.7  i animacja 19.8).
Osiągnięcie celu ogólnego będzie mierzone wskaźnikiem  oddziaływania:
Wskaźnik oddziaływania
O1- wzrost liczby osób deklarujących satysfakcję z miejsca zamieszkania (mierzony przez LGD w ramach badań zlecanych firmom zewnętrznym)