×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Duże projekty Leader- (rozwój biznesu, dziedzictwo kulturowe, kapitał ludzki), minimalna wartość całego projektu musi wynosić 50 000 zł

⇒ Projekty Leader (nazwijmy je umownie "duże" projekty Leader)- minimalna wartość całego projektu musi wynosić 50 000 zł, max. 300 000 zł (na wnioskodawcę).

Projekty obejmują

Przedsięwzięcie I (Przedsiębiorczość)
, pula: 1 610 000,00 zł, w tym premia na rozpoczynanie działalnosci: 360 000,00 zł

1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:

2. Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR:

3. Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.

WNIOSKODAWCY:

Aktualne PKD (akceptacja 3.01.2022 r., publikacja: 10.01.2022 r.), które kwalifikują się do wsparcia:
Wykaz kodów PKD - Przedsięwzięcie 1 - od 08.12.2021, akceptacja UMWO 03.01.2022.pdf


Archiwalne kody PKD:
(stan: 27.11.2020 r., publikacja: 3.12.2020 r:)
Wykaz kodów PKD - Przedsięwzięcie 1- od 06.11.2020, akceptacja UMWO 27.11.2020.pdf

(stan: 22.06.2018 r., publikacja: 25.06.2018 r.)
wykaz kodów PKD - Przedsięwzięcie 1- aktualizacja 22.06.2018.pdf
(stan: marzec 2017 r., publikacja: 16.03.2017 r.)
PKD przedsięwzięcie 1- aktualizacja 13.03.2017 r..pdf
(stan: luty 2017 r., publikacja: 21.02.2017 r.)
Przedsięwzięcie 1 luty 2017.pdf

Przedsięwzięcie II (Pokolenia), pula: 1 060 000,00 zł, w tym premia na rozpoczynanie działalnosci: 240 000,00 zł

1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:

2. Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR:

3. Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.

WNIOSKODAWCY:

Aktualne PKD (akceptacja 27.11.2020 r., publikacja: 3.12.2020 r.), które kwalifikują się do wsparcia:
Wykaz kodów PKD - Przedsięwzięcie 2 - od 06.11.2020, akceptacja UMWO 27.11.2020.pdf


Archiwalne kody PKD:

(stan: 22.06.2018 r., publikacja: 25.06.2018 r.)
wykaz kodów PKD - Przedsięwzięcie 2- aktualizacja 22.06.2018.pdf

(stan: marzec 2017 r., publikacja: 16.03.2017 r.)
PKD przedsięwzięcie 2- aktualizacja 13.03.2017 r..pdf

(stan: luty 2017 r., publikacja: 21.02.2017 r.)
PKD- Przedsiewziecie 2.pdf

Przedsięwzięcie III (Turystyka), pula: 1 380 000,00 zł, w tym premia na rozpoczynanie działalnosci: 300 000,00 zł

1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:

2. Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR:

3. Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.

WNIOSKODAWCY:

Aktualne PKD (akceptacja 27.11.2020 r., publikacja: 3.12.2020 r.), które kwalifikują się do wsparcia:
Wykaz kodów PKD - Przedsięwzięcie 3 - od 06.11.2020, akceptacja UMWO 27.11.2020.pdf


Archiwalne kody PKD:
(stan: 22.06.2018 r., publikacja: 25.06.2018 r.)
wykaz kodów PKD - Przedsięwzięcie 3- aktualizacja 22.06.2018.pdf

(stan: marzec 2017 r., publikacja: 16.03.2017 r.)
PKD Przedsięwzięcie 3- aktualizacja 13.03.2017 r..pdf
(stan: luty 2017 r., publikacja: 21.02.2017 r.)
PKD- Przedsiewziecie 3.pdf

Przedsięwzięcie IV (Przestrzeń kultur), pula: 1 870 000,00 zł

1. Zachowanie dziedzictwa lokalnego

WNIOSKODAWCY:


2. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i nie komercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

WNIOSKODAWCY:

3. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

WNIOSKODAWCY


Przedsięwzięcie V (Krajobrazy), pula: 962 000,00 zł, w tym na projekty grantowe: 100 000,00 zł

1. Zachowanie dziedzictwa lokalnego

WNIOSKODAWCY:

2. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

WNIOSKODAWCY


Przedsięwzięcie VI (Więzi), pula: 820 000,00 zł

1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

WNIOSKODAWCY:

2. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i nie komercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

WNIOSKODAWCY:

3. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

WNIOSKODAWCY:


Przedsięwzięcie VII (Aktywność), pula: 560 000,00 zł, w tym na projekty grantowe: 100 000,00 zł

1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

WNIOSKODAWCY:

2. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i nie komercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

WNIOSKODAWCY:

3. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

WNIOSKODAWCY:


Jeśli wniosek dotyczy rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych:

Operacja dotyczy rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez rozwijanie działalności gospodarczej:

Jeśli wniosek dotyczy zachowania dziedzictwa lokalnego:

Jeśli wniosek dotyczy budowy lub przebudowy infrastruktury: