×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Projekty grantowe (małe projekty Leader, niebiznesowe, prospołeczne)- minimalna wartość projektu musi wynosić 5 000 zł a maksymalna 50 000 zł

⇒ 2. Projekty grantowe w ramach tzw. "Parasoli" (nazwijmy je umownie "małe" projekty Leader)- minimalna wartość projektu musi wynosić 5 000 zł a maksymalna 50 000 zł

Kto może się ubiegać o "mały" projekt Leadera?

1. Osoba fizyczna, której:

2. Osoba prawna (np. gmina, stowarzyszenie, parafia, ośrodek kultury), której:

3. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (np. Koła Łowieckie, Nadleśnictwa ?) i której:

Wymogi wspólne dla wszystkich ubiegających się o "mały" projekt Leadera:

realizować, lub

 

Na co "mały" projekt Leadera?

Na zadania zgodne z Przedsięwzięciem 5 i/lub 7 LSR > zobacz: http://boryniemodlinskie.pl/573/502/nasze-cele-i-misja.html