×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

6. Problemy społeczne obszaru Borów Niemodlińskich ze szczególnym uwzględnieniem problemów ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz skali tych zjawisk (np. dostęp do miejscowej infrastruktury i kultury, liczba osób objętych opieką społeczną).