×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

4. Określenie grup szczególnie istotnych dla tworzenia i rozwoju miejsc pracy w ramach realizacji LSR, problemy i obszary interwencji odnoszące się do tych grup.

Na podstawie wcześniejszych analiz Partnerstwo Borów Niemodlińskich zdecydowało o wyborze trzech grup kluczowych z punktu widzenia realizacji założeń LSR w zakresie tworzenia i utrzymania miejsc pracy na obszarze.
Są to następujące grupy:


[1]     Dane Powiatowych Urzędów Pracy w Opolu, Nysie, Krapkowicach i Prudniku, kon. 2013 r.