×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

3. Wykorzystanie metod partycypacyjnych na etapie wdrażania LSR

Opracowanie LSR jest tylko jednym z etapów realizacji całego dokumentu, wykorzystującym zaangażowanie mieszkańców                            .
Rozdziały LSR poświęcone procesowi zmiany LSR, w tym kryteriów oceny, monitoringu i ewaluacji oraz planowi komunikacji zawierają opis odrębnych  metod angażowania społeczności lokalnej w ich przebieg.