×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

2. Podstawowe informacje dotyczące przeprowadzonych konsultacji LSR ze społecznością lokalną

Główny trzon konsultacji LSR opierał się  spotkania bezpośrednie w ramach pracy nad analiza SWOT. Spotkania odbyły się w każdej gminie, a ich organizacja była poprzedzona akcją informacyjną  na stronie internetowej i w pasie lokalnej. Dodatkowo każdy z partnerskich urzędów gmin wysyłał indywidualne zaproszenia do udziału w konsultacjach skierowane do osób prowadzących działalność gospodarczą oraz działających w organizacjach społecznych. Głosy uczestników spotkań znajdują bezpośrednie odzwierciedlenie w zapisach diagnozy oraz analizy SWOT. Harmonogram spotkań przestawia tabela poniżej.
 

L.P.

Gmina

Data spotkania

Miejsce

Uczestników

1

Gościejowice
(spotkanie grupy roboczej)

23/07/2015, godz. 16:30

Gościejowice, Gościnna Zagroda

20

2

Ligota Tułowicka
(spotkanie grupy roboczej)

30/07/2015, godz. 17:00

Ligota Tułowicka- świetlica wiejska

18

3

Prószków

6/08/2015, godz. 17:00

Sala OKiS w Prószkowie, ul. Daszyńskiego

13

4

Strzeleczki

13/08/2015, godz. 17:00

Sala Ośrodka Kultury w Strzeleczkach, Rynek 4

22

5

Niemodlin

20/08/2015, godz. 17:00

Sala posiedzeń Rady Miejskiej, Niemodlin,
ul. Bohaterów Powst. Śl. 34 (PBN)

13

6

Biała

27/08/2015, godz. 17:00

Gminne Centrum Kultury w Białej, ul. Prudnicka 35

24

7

Dąbrowa

3/09/2015, godz. 17:00

Sala UG w Dąbrowie,
ul. ks. J. Sztonyka 56

28

8

Komprachcice

10/09/2015, godz. 17:00

Sala UG w Komprachcicach, ul. Kolejowa 3

32

9

Tułowice

17/09/2015, godz. 17:00

Sala UG w Tułowicach, ul. Szkolna 1

25

10

Łambinowice

24/09/2015, godz. 17:00

Sala UG w Łambinowicach, ul. Zawadzkiego 29

46

11

Ligota Prószkowska
(spotkanie grupy roboczej)

8/10/2015, godz. 17:00

Ligocki Młyn

16

Tab. 5 Harmonogram spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami obszaru