×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

6. Opis składu organu decyzyjnego wskazujący, że ani władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie posiada więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji.

6.  Opis składu organu decyzyjnego wskazujący, że ani władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie posiada więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji.
            Do wyboru operacji współfinansowanych ze środków UE Partnerstwo posiada 9 osobową Radę Decyzyjną wybieraną przez Walne Zebranie Członków spośród jego uczestników na 4 letnią kadencję. Zapisy statutu LGD gwarantują, iż co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru operacji pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi, a żadna z grup interesów nie posiada więcej niż 49% praw głosu. W ramach przestrzegania powyższego zapisu przed każdym wyborem operacji do dofinansowania będzie sporządzana lista reprezentatywności sektorowej oraz przynależności do grup interesów każdego członka Rady.  
            Na koniec 2015 r. Rada Decyzyjna składa się z 2 przedstawicieli sektora publicznego (dyrektorzy ośrodków kultury), 2 przedstawicieli sektora biznesowego (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), 4 przedstawicieli sektora społecznego (3 reprezentantów stowarzyszeń odnowy wsi, 1 stowarzyszenia sportowego) oraz 1 reprezentanta mieszkańców, a jej 4 -letnia kadencja upływa w październiku 2016 r.

PDFRegulamin Rady Decyzyjnej.pdf (527,42KB)