×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

1. Nazwa LGD

1. Nazwa LGD

Nazwa LGD

Partnerstwo Borów Niemodlińskich

Forma prawna

Lokalna Grupa Działania- Stowarzyszenie, działające w myśl ustaw:
- Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności,
- Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.),
- Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r.  (z późn. zm.)

Dane rejestrowe

Krajowy Rejestr Sądowy: 0000252107 z dn.17.03.2006 r., NIP: 991-03-92-817
REGON: 160071125,

Siedziba LGD

ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34, 49-100 Niemodlin, powiat opolski, województwo opolskie

Tab. 1 Nazwa i forma prawna LGD