×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Lokalna Strategia Rozwoju do roku 2023

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) Borów Niemodlińskich do roku 2023 to najważniejszy dokument planistyczny Stowarzyszenia. Zawiera pełną analizę zasobów, SWOT oraz cele rozwojowe. Ponadto w LSR znajduje się plan szkoleń, spotkań i promocji na obszarze 8 gmin BN.


CAŁY DOKUMENT DO POBRANIA:

Lokalna Strategia Rozwoju- wersja obowiązująca (kliknij)


Spis treści LSR do roku 2023 (wersja po cięciach- V 2016):

I. Charakterystyka LGD:

II. Partycypacyjny charakter LSR

III. Diagnoza- opis obszaru i ludności

IV. Analiza SWOT

V. Cele i wskaźniki

VI. Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru

VII. Plan działania

VIII. Budżet

IX. Plan komunikacji

X. Zintegrowanie

XI. Monitoring i ewaluacja

XII. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

Załączniki

Załącznik 1. Procedura aktualizacji LSR

Załącznik 2. Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu

Załącznik 3. Plan działania

Załącznik 4. Budżet LSR

Załącznik 5. Plan komunikacji


UMOWA RAMOWA NA REALIZACJĘ LSR WRAZ Z AKTUALNYMI ANEKSAMI (kliknij)

PDFUmowa ramowa LSR 2016-2023.pdf (4,63MB) (data publikacji 9.08.2017 r.)


Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD:

Aktualizacja z 24/04/2017, akceptacja UMWO 11/05/2017, publikacja 12/05/2017

PDFLista kryteriów oceny operacji 24.04.2017.pdf (312,46KB)
PDFProcedura wyboru i oceny operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD 24.04.2017.pdf (1,35MB)
PDFuchwała z dnia 24.04.2017 r. w sprawie zmiany Procedury wyboru i oceny operacji.pdf (491,44KB)
PDFZałącznik nr 1 do Procedury wyboru i oceny operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD- 24.04.2017.pdf (639,71KB)
 


Obowiązujące do 11/05/2017

PDFprocedura-wyboru-i-oceny-operacji-realizowanych-w-ramach-lsr-2014-2020-przez-podmioty-inne-niz-lgd-oraz-operacji-wlasnych-lgd-wersja-obow.pdf (1,16MB)

PDFzal-nr-1-do-procerury-wyboru-i-oceny-operacji-w-ramach-lsr-wersja-obowiazujaca-od-09122016.pdf (680,67KB)