×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Zgłoś swój tekst

 

UWAGA: WZNAWIAMY NABÓR TEKSTÓW. ZGŁOSZENIA TEKSTÓW DO KOLEJNEGO ROCZNIKA BORÓW NIEMODLIŃSKICH - DO 1 LIPCA 2024 ROKU!


Naszym marzeniem jest aby kolejne numery "Rocznika Borów Niemodlińskich" powstawały z tekstów, tworzonych przez samych mieszkańców i miłośników gmin wokół Borów Niemodlińskich. Dlatego też zapraszamy Państwa do współpracy i zgłaszania swoich tekstów.
Interesujesz się historią, przyrodą czy ogólnie swoją okolicą? Masz ciekawy temat dotyczący swojej wsi lub okolicy? Napisałeś tekst o swojej miejscowości i chciałbyś żeby znalazł się w „Roczniku Borów Niemodlińskich. 2018-2019”? Zgłoś swój tekst. Im większe zaangażowanie i zainteresowanie mieszkańców z poszczególnych Gmin przygotowaniem tekstów, tym więcej informacji o Gminie znajdzie się w nowym Roczniku. Przyjmowanie tekstów skierowane jest zarówno do historyków, przyrodników, etnografów, kulturoznawców zawodowych jak i amatorów, pasjonatów i hobbystów z przeróżnych dziedzin.; do każdego kto interesuje się swoją wsią, gminą czy Borami Niemodlińskimi.


Warunki przyjmowania teksów (wyciąg):

 1. Partnerstwo Borów Niemodlińskich, organizator i wydawca, ogłasza nabór tekstów do „Rocznika Borów Niemodlińskich”, zwanego dalej ”Rocznikiem”
 2. Celem naboru jest zgromadzenie materiałów, które posłużą do wydania jednego „Rocznika...”.
 3. Partnerstwo Borów Niemodlińskich przyjmuje teksty w języku polskim. Autor zobowiązuje się dostarczyć artykuł, który jest wynikiem samodzielnej pracy i nie był wcześniej publikowany (bez względu na język, w Polsce lub zagranicą). Praca musi mieć charakter oryginalny, stanowić ważny wkład w rozpoznawanie i upowszechnianie wiedzy dotyczącej historii, przyrody, kultury i życia społecznego mikroregionu Borów Niemodlińskich, obejmującego 8 gmin: Biała, Dąbrowa, Komprachcice, Łambinowice, Niemodlin, Prószków, Strzeleczki, Tułowice.
 4. W naborze może wziąć udział każdy pełnoletni zainteresowany. Nie ma wymogu zamieszkiwania przez autora na terenie Borów Niemodlińskich.
 5. Teksty składane do naboru powinny wpisywać się w co najmniej jeden dział „Rocznika...”:
  - Z krainy lasów i stawów
  - Tak kiedyś bywało (tradycje i zwyczaje)
  - Z życia wioski (historie wsi i miasteczek Borów Niemodlińskich)
  - Borowe perełki- zabytki znane i nieznane
  - Legendy i podania
  - Wycieczki i spacery
  - Na ścieżkach historii (jubileusze, uroczystości historyczne obchodzone w ubiegłych latach)
  - Ludzie lasu (wybitne postacie w życiu wsi, regionu)
  - Przyroda Borów Niemodlińskich
   
 6. Składający tekst oświadcza, że jest jego autorem; jeśli w powstaniu tekstu wzięły udział inne osoby, ich udział musi być wyraźnie zaznaczony. Partnerstwo Borów Niemodlińskich informuje, że wykrycie przypadków tzw. ghostwritingu, guest authorship, autoplagiatów czy plagiatów spowoduje odrzucenie tekstu.
 7. Każdy zainteresowany może zgłosić dowolną liczbę tekstów do „Rocznika...”
 8. Wymagania tekstowe:
  - minimalnie 1, maksymalnie 6 stron formatu A4
  - czcionka Times NewRoman, 12 pkt.
  - interlinia 1,0
  - marginesy standardowe, tekst w jednej kolumnie
  - niejustowane
  - format plików elektronicznych: odt, rtf, doc, docx
  - dopuszcza się załączanie plików graficznych (zdjęć) ale nie są one wliczane do wymaganej objętości tekstu pod warunkiem, że zdjęcia mają min. 200 DPI rozdzielczości
   
 9. Prace w formie drukowanej i (łącznie) elektronicznej (na płycie CD lub mailowo) należy złożyć pocztą lub osobiście w biurze organizatora naboru tj. Partnerstwo Borów Niemodlińskich, Rynek 52, 49-100 Niemodlin do 1 lipca 2024 r. Do każdego tekstu należy załączyć odrębny formularz zgłoszeniowy, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Formularze i warunki z Rocznika 2018-1019 są AKTUALNE i ważne do kolejnych Roczników:

ODTFormularz zgłoszeniowy.odt (131,83KB)
PDFFormularz zgłoszeniowy.pdf (78,38KB)