×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Zgłoś swój tekst

Fotolia_49036201_XS.jpeg

Naszym marzeniem jest aby kolejne numery "Kalendarza regionalnego Borów Niemodlińskich" powstawały z tekstów, tworzonych przez samych mieszkańców i miłośników gmin wokół Borów Niemodlińskich. Dlatego też zapraszamy Państwa do współpracy i zgłaszania swoich tekstów.
Interesujesz się historią, przyrodą czy ogólnie swoją okolicą? Masz ciekawy temat dotyczący swojej wsi lub okolicy? Napisałeś tekst o swojej miejscowości i chciałbyś żeby znalazł się w „Kalendarzu Regionalnym Borów Niemodlińskich. 2017”? Zgłoś swój tekst. Im większe zaangażowanie i zainteresowanie mieszkańców z poszczególnych Gmin przygotowaniem tekstów, tym więcej informacji o Gminie znajdzie się w nowym Kalendarzu. Przyjmowanie tekstów skierowane jest zarówno do historyków, przyrodników, etnografów, kulturoznawców zawodowych jak i amatorów, pasjonatów i hobbystów z przeróżnych dziedzin.; do każdego kto interesuje się swoją wsią, gminą czy Borami Niemodlińskimi.


1. Partnerstwo Borów Niemodlińskich, organizator i wydawca, ogłasza nabór tekstów do „Kalendarza Regionalnego Borów Niemodlińskich. 2017”, zwanego dalej ”Kalendarzem”

2. Celem naboru jest zgromadzenie materiałów, które posłużą do wydania „Kalendarza...” na rok 2017

3. Partnerstwo Borów Niemodlińskich przyjmuje teksty w języku polskim. Autor zobowiązuje się dostarczyć artykuł, który jest wynikiem samodzielnej pracy i nie był wcześniej publikowany (bez względu na język, w Polsce lub zagranicą). Praca musi mieć charakter oryginalny, stanowić ważny wkład w rozpoznawanie i upowszechnianie wiedzy dotyczącej historii, przyrody i kultury mikroregionu Borów Niemodlińskich, obejmującego 8 gmin: Biała, Dąbrowa, Komprachcice, Łambinowice, Niemodlin, Prószków, Strzeleczki, Tułowice.

4. W naborze może wziąć udział każdy pełnoletni zainteresowany. Nie ma wymogu zamieszkiwania przez autora na terenie Borów Niemodlińskich.

5. Teksty składane do naboru powinny wpisywać się w co najmniej jeden dział „Kalendarza...”:
- Z krainy lasów i stawów
- Tak kiedyś bywało (tradycje i zwyczaje)
- Z życia wioski (historie wsi i miasteczek Borów Niemodlińskich)
- Borowe perełki- zabytki znane i nieznane
- Legendy i podania
- Wycieczki i spacery
- Na ścieżkach historii (jubileusze, uroczystości historyczne obchodzone w latach 2015-2016)
- Ludzie lasu (wybitne postacie w życiu wsi, regionu)
- Przyroda Borów Niemodlińskich

6. Składający tekst oświadcza, że jest jego autorem; jeśli w powstaniu tekstu wzięły udział inne osoby, ich udział musi być wyraźnie zaznaczony. Partnerstwo Borów Niemodlińskich informuje, że wykrycie przypadków tzw. ghostwritingu, guest authorship, autoplagiatów czy plagiatów spowoduje odrzucenie tekstu.


7. Każdy zainteresowany może zgłosić dowolną liczbę tekstów do „Kalendarza...”


8. Wymagania tekstowe:
- minimalnie 1, maksymalnie 5 stron formatu A4
- czcionka Times NewRoman, 12 pkt.
- interlinia 1,0
- marginesy standardowe, tekst w jednej kolumnie
- niejustowane
- format plików elektronicznych: pdf, odt, rtf, doc
- dopuszcza się załączanie plików graficznych (zdjęć) ale nie są one wliczane do wymaganej objętości tekstu

9. Prace będą oceniane przez minimum 3 osobową Radę powołaną przez Partnerstwo Borów Niemodlińskich.

10. Kryteria oceny prac obejmują wpisywanie się w co najmniej jeden dział „Kalendarza...”, oryginalny charakter tekstu, przytoczenie bibliografii na bazie której powstał tekst (fakultatywnie), zilustrowanie tekstu grafikami/zdjęciami (fakultatywnie).

11. Najlepsze teksty zostaną opublikowane w całości lub w części w „Kalendarzu” na rok 2017, a ich autorzy otrzymają bezpłatnie egzemplarze autorskie, w liczbie równej liczbie stron nadesłanego tekstu, nie więcej jednak niż 5 egzemplarzy.

12. Spośród nadesłanych tekstów Rada wybierze jeden najlepszy tekst, który poza nagrodą przewidzianą w punkcie 11, otrzyma nagrodę finansową Partnerstwa Borów Niemodlińskich w kwocie 3000,00 zł (trzy tysiące złotych).

13. Prace w formie drukowanej i (łącznie) elektronicznej (na płycie CD) należy złożyć pocztą lub osobiście w biurze organizatora naboru tj. Partnerstwo Borów Niemodlińskich, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34, 49-100 Niemodlin do 1 września 2016 r. Do każdego tekstu należy załączyć formularz zgłoszeniowy.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PDFFormularz zgłoszeniowy.pdf

WYTYCZNE DO PRZYJMOWANIA TEKSTÓW

PDFPrzyjmowanie tekstów do Kalendarza BN 2017- wytyczne.pdf