×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Nasze cele i misja

W działaniu kierujemy się zasadą, że:

 

Powstaliśmy po to, by tworzyć, wspierać i łączyć. Marzy nam się organizacja, dla której w działaniu ważne są wartości i misja. Idea połączenia gmin wokół Borów Niemodlińskich i dla Borów Niemodlińskich zrodziła się w głowach społeczników, samorządowców, pracowników instytucji kultury, nadleśnictw i ludzi biznesu, którzy postanowili połączyć siły i dać z siebie to, co najlepsze.

 

Misja.jpeg

Znając mocne i słabe strony obszaru, na którym działamy, wiedząc już w czym niedomaga nasz mikroregion a w czym jest silny, postawiliśmy sobie 3 cele, w ramach których chcemy działać. Do celów przypasowaliśmy 7 przedsięwzięć, które pokazują kogo chcemy wspierać przynając Mu środki programu Leader i Działaj lokalnie (do 6 000 zł), z kim szczególnie marzy nam się współpraca i co chcemy zrobić w perspektywie do roku 2023.

 

Oto nasze cele:


⇒ CEL 1. Las możliwości- zwiększenie aktywności gospodarczej i zawodowej mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem tej wykorzystującej lokalne zasoby.
Realizacja tego celu ma doprowadzić do zwiększenia dochodów z tytułu pracy na miejscu (zmniejszyć emigrację zarobkową), zapewnić wystarczającą liczbę miejsc opieki nad osobami starszymi i małymi dziećmi (zwiększyć ciągłość pracy osób aktywnych zawodowo przez zapewnienie opieki nad osobami zależnymi od nich) oraz zwiększenia ilości obiektów i usług związanych z obsłucha ruchu turystycznego (zwiększyć wykorzystanie lokalnych zasobów do uzyskiwania dochodów).

W ramach tego celu przewidzieliśmy trzy Przedsięwzięcia:

- tworzenie i utrzymanie miejsc pracy zapewniających satysfakcjonujące dochody  - tworzymy nowe miejsca pracy, poprawiamy warunki funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, inwestujemy w bazę pod działalność gospodarczą , szkolimy pracowników na potrzeby pracodawców.

Aktualne PKD (akceptacja 3.01.2022 r., publikacja: 10.01.2022 r.), które kwalifikują się do wsparcia:
PDFWykaz kodów PKD- Przedsięwzięcie 1- od 08.12.2021, akceptacja UMWO 03.01.2022.pdf (201,97KB)


Archiwalne kody PKD:
(stan: 27.11.2020 r., publikacja: 3.12.2020 r:)
PDFWykaz kodów PKD - Przedsięwzięcie 1- od 06.11.2020, akceptacja UMWO 27.11.2020.pdf (331,41KB)

(stan: 22.06.2018 r., publikacja: 25.06.2018 r.)
PDFwykaz kodów PKD - Przedsięwzięcie 1- aktualizacja 22.06.2018.pdf (328,84KB)
(stan: marzec 2017 r., publikacja: 16.03.2017 r.)
PDFPKD przedsięwzięcie 1- aktualizacja 13.03.2017 r..pdf (825,32KB)
(stan: luty 2017 r., publikacja: 21.02.2017 r.)
PDFPrzedsięwzięcie 1 luty 2017.pdf (824,23KB)

 

- wsparcie rodziny  przez  zwiększenie ilości miejsc opieki nad małymi dziećmi  i nad osobami starszymi – zapewniamy wystarczającą liczbę miejsc opieki nad osobami zależnymi od osób aktywnych zawodowo

Aktualne PKD (akceptacja 27.11.2020 r., publikacja: 3.12.2020 r.), które kwalifikują się do wsparcia:
PDFWykaz kodów PKD - Przedsięwzięcie 2 - od 06.11.2020, akceptacja UMWO 27.11.2020.pdf (305,53KB)


Archiwalne kody PKD:

(stan: 22.06.2018 r., publikacja: 25.06.2018 r.)
PDFwykaz kodów PKD - Przedsięwzięcie 2- aktualizacja 22.06.2018.pdf (300,21KB)

(stan: marzec 2017 r., publikacja: 16.03.2017 r.)
PDFPKD przedsięwzięcie 2- aktualizacja 13.03.2017 r..pdf (793,17KB)

(stan: luty 2017 r., publikacja: 21.02.2017 r.)
PDFPKD- Przedsiewziecie 2.pdf (542,94KB)

 

- (bazująca na lokalnych zasobach) jako źródło zwiększenia dochodów - zwiększamy ilość obiektów i usług  związanych z obsługą ruchu turystycznego

Aktualne PKD (akceptacja 27.11.2020 r., publikacja: 3.12.2020 r.), które kwalifikują się do wsparcia:
PDFWykaz kodów PKD - Przedsięwzięcie 3 - od 06.11.2020, akceptacja UMWO 27.11.2020.pdf (297,45KB)


Archiwalne kody PKD:
(stan: 22.06.2018 r., publikacja: 25.06.2018 r.)
PDFwykaz kodów PKD - Przedsięwzięcie 3- aktualizacja 22.06.2018.pdf (294,90KB)

(stan: marzec 2017 r., publikacja: 16.03.2017 r.)
PDFPKD Przedsięwzięcie 3- aktualizacja 13.03.2017 r..pdf (645,43KB)
(stan: luty 2017 r., publikacja: 21.02.2017 r.)
PDFPKD- Przedsiewziecie 3.pdf (549,90KB)
 

⇒ CEL 2. Las atrakcji- poprawa stanu, zwiększenie dostępności i promocji lokalnych  zasobów przyrodniczych i kulturowych.
Realizacja celu ma doprowadzić do zwiększenia działań związanych z zasobami kulturowymi i przyrodniczymi (poprawić stan zasobów oraz zwiększyć ich dostępność i wiedzę o nich).

W ramach tego celu przewidzieliśmy 2 Przedsięwziecia:

- materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Borów Niemodlińskich - zwiększamy liczbę działań ochrony czynnej, badań i inwentaryzacji, zwiększamy poziom wiedzy o lokalnych zasobach kulturowych oraz ilość małej infrastruktury umożliwiającej dostęp do zabytków.
 
 
ożywione i nieożywione dziedzictwo przyrodnicze Borów Niemodlińskich - zwiększamy  liczbę działań ochrony czynnej, badań i inwentaryzacji, wiedzy o lokalnych zasobach przyrodniczych oraz  małej infrastruktury umożliwiającej zrównoważone korzystanie z zasobów.
 

⇒ CEL 3. Las aktywności -  zwiększenie poziomu współpracy i zaangażowania społecznego mieszkańców.
Realizacja celu ma doprowadzić do zmniejszenia antagonizmów wśród mieszkańców, zwiększyć wzajemną znajomość (zwiększyć współpracę i integrację mieszkańców) oraz poprawić kondycję organizacji pozarządowych (zwiększyć poziom zaangażowania mieszkańców w działalność organizacji społecznych). 

W ramach tego celu przewidzieliśmy 2 Przedsięwziecia:

  • PRZEDSIĘWZIĘCIE 6: WIĘZI
poprawa relacji sąsiedzkich we wsiach, łączenie grup. Realizujemy projekty wspólne, integracyjne, włączające w działania różne grupy mieszkańców.
 
  • PRZEDSIĘWZIĘCIE 7: AKTYWNOŚĆ
- wzmocnienie kondycji organizacji pozarządowych. Poprawiamy kondycję organizacji pozarządowych w zakresie siedzib, kadr, działalności i jej promowania.