×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Oświadczenie Zarządu PBN

Niemodlin, 29.12.2015r.

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym (tj. 29.12.2015 r.) złożyliśmy wniosek do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Od wyników oceny strategii zależy czy otrzymamy dofinansowanie na realizację jej zapisów.
Złożona strategia została przez nas opracowana na obszar 8 gmin tj. 126 sołectw z przekonaniem, że w takim zasięgu będzie realizowana do 2023r. , dlatego jako Zarząd Partnerstwa jesteśmy zaniepokojeni propozycjami Prezydenta Opola dotyczącymi powiększenia miasta o wsie należące do obszaru Partnerstwa Borów Niemodlińskich i objęte strategią.
Przedstawione plany zaburzają spójność naszego obszaru i stawiają pod znakiem zapytania skuteczną realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Borów Niemodlińskich, gdyż przyłączenie naszych sołectw do miasta Opola wiąże się z niemożliwością korzystania przez nie ze wsparcia finansowego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a więc i środków przewidzianych w Lokalnej Strategii Rozwoju.
Strategia obejmuje spójną i szeroką analizę obszaru Partnerstwa Borów Niemodlińskich oraz założenia na przyszłość dla całego obszaru. Sołectwa Żerkowice, Chmielowice, Winów, Karczów, Sławice i Wrzoski traktujemy w niej jako nieodzowną część Partnerstwa uwzględniając je we wszystkich analizach, planach i wskaźnikach.

W ciągu 10-letniej działalności Partnerstwa tylko na obszarze tych sołectw zrealizowano 5 projektów w ramach poprzedniej Lokalnej Strategii Rozwoju oraz 2 projekty w ramach programu Działaj Lokalnie w Borach Niemodlińskich. Projekty te wpłynęły na poprawę jakości życia na wsi, wzmocnienie i rozwój działających na tym obszarze organizacji pozarządowych oraz integrację mieszkańców. Partnerstwo Borów Niemodlińskich, przyznając dotację na realizację projektów w ww. sołectwach miało na względzie spójność całego obszaru, ochronę jego zasobów przyrodniczych i kulturowych, a przede wszystkim mieszkańców sołectw uczestniczących w realizacji projektów.
Jesteśmy świadomi, że to mieszkańcy powinni zadecydować czy preferują miasto, czy wieś, jednocześnie stojąc na stanowisku, że samo przesunięcie granicy miasta nie zmieni charakteru obszaru i jego wiejskiej specyfiki. Dlatego jako Zarząd Partnerstwa Borów Niemodlińskich będziemy wspierać mieszkańców i samorządy lokalne w działaniach mających na celu zachowanie spójności obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju 8 gmin połączonych Borami Niemodlińskimi.

W imieniu
Zarządu Partnerstwa Borów Niemodlińskich
Prezes