×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Uzupełniony Zarząd i Rada

18 grudnia 2015 roku w Urzędzie Miejskim w Białej odbyło się XVII Walne Zebranie Członków PBN. W trakcie zebrania dokonano uzupełnienia składu Zarządu oraz Rady Decyzyjnej PBN. W chwili obecnej skład organów przedstawia się następujaco:

ZARZĄD
- Jadwiga Wójciak- prezes (Łambinowice)
- Łukasz Litwinowicz- zastępca prezesa (Dąbrowa)
- Maria Bernacka- Skarbnik (Tułowice)
- Zygmunt Knura- Sekretarz (Strzeleczki)
- Aneta Lissy-Kluczny- członek (Prószków)
- Joanna Słodkowska-Mędrecka- członek (Komprachcice)
- Mariusz Nieckarz- członek (Niemodlin)
- Bogumiła Kalinowska-Ilków- członek (Biała)

RADA DECYZYJNA
- Helena Wojtasik (Tułowice)
- Lucjan Dzumla (Prószków)
- Alfred Lenkiewicz (Łambinowice)
- Bernadeta Lisson-Pastwa (Komprachcice)
- Katarzyna Gołębiowska-Jarek (Dąbrowa)
- Victoria Mueller (Prószków)
- Irmina Bazarnik-Kowalska (Strzeleczki)
- Kajetan Syguła (Biała)
- Katarzyna Paszula (Niemodlin)

W trakcie zebrania przyjęto również lokalne kryteria wyboru operacji w nowym programie Leader, w okresie 2015-2022. Szczególną dyskusję wzbudziło kryterium "Współpraca", którego załozeniem jest promowanie projektów łączących więcej niz 2 gminy obszaru Borów Niemodlińśkich. Po dynamicznej dyskusji ostatecznie zmniejszono wagę kryterium z 8 pkt na 3 pkt. Podwyższono również wagę kryterium "Przyjazność dla środowiska" z 2 na 3 pkt. oraz zmniejszono wagę kryterium "Promocja" z 3 na 2 pkt. Kryteria zostały przyjęte niemal jednogłośnie, przy 2 głosach wstrzymujących i braku głosów przeciw.

Serdecznie dziękujemy wszystkim członkom PBN za aktywny udział w spotkaniu oraz za zgłaszanie swoich uwag i sugestii do LSR. Dziękujemy równiez Urzędowi Miejskiemu w Białej za udostępnienie sali oraz przygotowanie Zebrania. Przypomnijmy, że zebranie odbyło się po raz pierwszy na terenie gminy Biała z uwagi na fakt, że gmina ta od tego roku jest nowym członkiem Partnerstwa Borów Niemodlińskich.