×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Zaproszenie na XVII Walne Zebranie

Zarząd Partnerstwa Borów Niemodlińskich uprzejmie zaprasza na XVII Walne Zebranie Członków, które odbędzie się  18 grudnia w piątek o godzinie 17.00 (drugi termin godzina 17.15) w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Białej, Rynek 10 według następującego porządku obrad:

Zmiany Statutu, wybory uzupełniające do Rady i Zarządu wynikają z konieczności dostosowania się stowarzyszenia do warunków konkursu na wybór LGD do realizacji kolejnej lokalnej strategii rozwoju do roku 2022. Przypominam, że termin złożenia nowej strategii do konkursu upływa 29 grudnia. 

 1. Przywitanie.

 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz protokolanta.

 3. Przedstawienie i przegłosowanie porządku Zebrania.

 4. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu i Rady Decyzyjnej oraz liczenia głosów w pozostałych uchwałach.

 5. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zamiany statutu.

 6. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu (z obszaru gminy Strzeleczki i Biała)

 7. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Decyzyjnej. (zgłaszanie kandydatów do 17 grudnia do godziny 14.00, decyduje wpływ do biura)

 8. Dyskusja i przyjęcie kryteriów oceny projektów w ramach programu LEADER
  w nowym okresie programowania 2016-2022.

 9. Wolne wnioski i zapytania, dyskusja.

Osobą uprawnioną do głosowania jest przedstawiciel figurujący na liście członków Partnerstwa lub inna osoba upoważniona przez reprezentanta pisemnie (zmianę należy zgłosić na formularzu - w załączniku)

DOCNABÓR DO RADY- załączniki.doc (46,50KB)
PDFProgram Walnego.pdf (75,63KB)
PDFRada Decycyjna.pdf (24,65KB)
PDFSTATUT 18.12.2015.pdf (77,79KB)
PDFwykaz członków na walne grudzień.pdf (43,16KB)
PDFWzór upoważnienia.pdf (16,74KB)
PDFZarząd.pdf (19,16KB)