×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Nabór 2011

Zarząd Województwa Opolskiego na wniosek lokalnej grupy działania (LGD): „Partnerstwo Borów Niemodlińskich” działającej na obszarze gmin: Komprachcice, Prószków, Niemodlin, Tułowice, Strzeleczki, Łambinowice, Dąbrowa informuje o możliwości składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 –Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

• limit dostępnych środków: 287 026,05 zł

• minimalne wymagania do wyboru projektu przez LGD: 18 punktów, tj. 25% z możliwych do uzyskania punktów w ramach oceny wg kryteriów lokalnych;

Termin składania wniosków: 01.06.2011 r. – 15.06.2011 r.

Miejsce składania wniosków: wypełnione wnioski w 2 egzemplarzach należy składać osobiście w biurze LGD w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34 (II piętro), 49-100 Niemodlin, w godzinach 8.00 – 15.00. Do wniosku należy dołączyć wersję elektroniczną na płycie CD.

Szczegółowe informacje udzielają pracownicy biura LGD pod numerem telefonu (77) 460 63 51 lub emailem: niemodlinskie@op.pl